xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKA: Brug af lægemidler ved forebyggelse og behandling af covid-19: Glukokortikoid

Anbefalingerne rummer både anbefalinger for og imod brug af binyrebarkhormon (glukokortikoid), afhængig af graden af sygdom. Det er de første anbefalinger, som vi kommer med af en række prioriterede lægemiddelområder

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 27 JUN 2022

Da covid-19 spredte sig i 2019, var der meget begrænset viden om, hvilke lægemidler der kunne anvendes mod sygdommen. Derfor er Sundhedsstyrelsen gået i gang med at udarbejde en serie anbefalinger, for at sikre at brugen af lægemidler til at forebygge og behandle covid-19 tager udgangspunkt i den nyeste viden på området. Den første anbefaling handler om brug af binyrebarkhormon.

Formålet med anbefalingerne er at forebygge infektion, forebygge sygdom efter smitte eller forebygge alvorlig sygdom med covid-19. Anbefalinger skal støtte de kliniske selskabers arbejde med behandlingsvejledninger med evidensbaseret anbefalinger af høj kvalitet. Anbefalingerne skal indarbejdes i de kilder læger og andre sundhedspersoner bruger i deres kliniske hverdag fx lokale instrukser på hospitalerne og Lægehåndbogen.

Sundhedsstyrelsen vil løbende udgive en række nationale kliniske anbefalinger om brugen af lægemidler ved forebyggelse og behandling af covid-19. De første anbefalinger omhandler brugen af binyrebarkhormon (glukokortikoid) til behandling af indlagte patienter med alvorlig og kritisk covid-19.

Anbefalingen

National klinisk anbefaling for brug af lægemidler ved forebyggelse og behandling af covid-19 - PDF

National klinisk anbefaling for brug af lægemidler ved forebyggelse og behandling af covid-19 - PDF- MAGICapp

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Quick guide (engelsk version)

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer review

Høringsportalen

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer for medlemmer af arbejdsgruppen

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

PICO spørgsmålene indgår samlet i anbefalingerne

GRADE evidensprofiler

Evidensprofiler indgår samlet i anbefalingerne

PDF

Forest plots Systematisk glukokortikoid

RevMan5

RevMan fil PICO 1: Systimatisk glukokortikoid

Se desuden

NKA: Brug af lægemidler ved forebyggelse og behandling af covid-19: Baricitinib og tocilizumab