xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Dialog om alkohol - rådgivnings- og implementerings­materiale

Publikationen indeholder et fagligt opkvalificeringsmateriale, hvor alkohol, dets skadevirkninger, borgerens perspektiv på alkohol og meget mere beskrives samt en guide til, hvordan der kan spørges ind til alkohol på tre forskellige måder.

17 FEB 2021

Materialet er primært henvendt til kommunalt sundhedspersonale, som møder borgeren i sammenhænge, hvor sundhed og livsstil er naturlige emner at tale om. Formålet med materialet er at understøtte at flere voksne borgere med et problematisk alkoholforbrug får hjælp til at reducere deres forbrug.

Materialet består af to dele. Første del beskriver, hvorfor det er relevant og vigtigt at udføre tidlig opsporing af borgere med alkoholproblemer og gennemføre korte samtaler om alkohol. Anden del af materialet beskriver metoder og kommer med konkrete redskaber til at udføre tidlig opsporing af borgere med alkoholproblemer samt til at gennemføre korte samtaler om alkohol.

Indhold

  1. Alkohol i det danske samfund
  2. Tidlig opsporing og tidlig indsats
  3. Borgeres eget perspektiv på alkohol
  4. Sådan gribes en samtale om alkohol an
  5. Hvordan får vi en ”her taler vi om alkohol’ kultur?
  6. Introduktion til AUDIT
  7. Hjælperedskaber til samtalen med borgeren
  8. Litteratur

Se rapporten:

Dialog om alkohol – rådgivnings- og implementeringsmateriale

I materialet findes også såkaldte lommekort, der er tænkt som inspiration og konkret vejledning til samtaler om alkohol. Lommekortene kan printes fra materialet på én A4-side, eller hentes og printes i to-siders A4-format:

Lommekort Screening og kort samtale (Blå)

Lommekort Kort samtale (Grøn)

Lommekort Kort rådgivende samtale (Rosa)

Materialet præsenterer også spørgeskemaet AUDIT, som står for Alcohol Use Disorder Test. Der findes et spørgeskema til hhv. borgere og til kommunalt sundhedspersonale. Materialet findes på 50 forskellige sprog:

AUDIT til kommunalt sundhedspersonale (dansk)

AUDIT til borgere (dansk)

AUDIT (50 forskellige sprog)