xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Strålebeskyttelse - myndighedens årsberetning 2019

Sundhedsstyrelsens opgaver på strålebeskyttelsesområdet indeholder de vigtigste opgaver og resultater i 2019. Årsberetningen er den første udgave for området, som led i den nye strålebeskyttelseslov.

08 DEC 2020

Sundhedsstyrelsen fungerer som strålebeskyttelsesmyndighed for brug af strålekilder og stråleudsættelse i medfør af strålebeskyttelsesloven. Sundhedsstyrelsens opgaver vedrørende strålebeskyttelse bliver løst af enheden Strålebeskyttelse (SIS). Kerneopgaven er at sikre, at brug af strålekilder og eksponering for stråling altid er berettiget, optimeret og inden for dosisgrænserne.

I henhold til strålebeskyttelsesloven skal Sundhedsstyrelsen sammenfatte og offentliggøre de vigtigste resultater af sine tilsyn og aktiviteter på strålebeskyttelsesområdet. Heraf udgives denne årsberetning med en overordnet gennemgang af Sundhedsstyrelsens opgaver og resultater på strålebeskyttelsesområdet i 2019.

Årsberetningen indeholder følgende : 

 1. Organisation 
 2. Opgaver på myndighedsområdet 
 3. Opgaver og resultater på tilsynsområdet 
 4. Doser forbundet med erhvervsmæssig bestråling
 5. Sundhedsstyrelsens dosisovervågning og måletjenester 
 6. Radioaktivt affald
 7. Hændelser og uheld
 8. Deltagelse i internationale og nationale fora mv.
 9. Opgaver vedrørende ikke-ioniserende stråling 
 10. Kurser og undervisning
 11. Udgivelser