xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Pjece: Hold på vandet

Pjecen 'Hold på vandet. Få råd og hjælp til at forebygge urininkontinens' er målrettet borgere, der oplever vandladningsproblemer.

PJECER 17 DEC 2020

Pjecen beskriver hvad urininkontinens er og mulige medvirkende faktorer. Den indeholder gode råd til, hvad borgere selv kan gøre for at forebygge eller forbedre urininkontinens, og opfordrer borgere med vandladningsproblemer til at søge hjælp.

Det er hensigten, at pjecen kan udleveres til borgere eller patienter i forbindelse med en indledende snak om urininkontinens, så borgeren kan blive bedre informeret og få gang i overvejelser omkring egen problematik. Pjecen kan fx deles ud i almen praksis, kommunale sundhedscentre eller aktivitetscentre for ældre.

Pjecen er udarbejdet på dansk, engelsk, arabisk, tyrkisk og urdu:

Pjece - dansk

Pjece - arabisk

Pjece - engelsk

Pjece - tyrkisk

Pjece - urdu