xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Demenshåndbog: Beboerkonferencen i praksis

Sundhedsstyrelsens metodehåndbog ’Beboerkonferencen i praksis’ har til formål at give støtte og inspiration til at afvikle Beboerkonferencer på demens- og ældreområdet.

VIDEN OG INSPIRATION 26 MAJ 2020

Beboerkonferencen er en systematisk og praksisnær metode til at skabe trivsel hos borgere og styrke den faglige refleksion hos medarbejderne. Metodehåndbogen guider trinvis til, hvordan man både forbereder, afvikler og følger op på en Beboerkonference. Centralt for metoden er, at man i fællesskab på tværs af vagtlag og faggrupper reflekterer og analyserer over en borgers adfærd eller en konkret situation, der kan opleves svær at håndtere i hverdagen. Målet er at skabe en fælles forståelse, mening og ejerskab hos alle medarbejdere og dermed styrke den faglige indsats samt trivsel for både borgere og medarbejdere.

Se en kort introduktion til Beboerkonferencen i videoen her:

 

Metodehåndbogen er primært skrevet til ledere, der skal facilitere Beboerkonferencen, men den kan også med fordel læses af medarbejdere og andre, der skal deltage på en Beboerkonference for at få mere viden om metoden.

Beboerkonferencen er udviklet på et læringsteoretisk grundlag og er funderet i teorien om personcentreret omsorg. For mere viden om det læringsteoretiske grundlag henvises til Sundhedsstyrelsens rapport Demensrejseholdets teori og metoder.

For mere viden om Personcentreret omsorg henvises til Demenshåndbogen Personcentreret omsorg i praksis.

Metodehåndbogen er et initiativ i Handlingsplan til at forebygge og reducere udadreagerende adfærd i ældreplejen.