xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger til nationale redskaber til vurdering af funktionsevne - hos voksne med erhvervet hjerneskade

Screening for dysfagi | Screening for kognitiv funktionsevne | Personal Activities of Daily Living (P-ADL2) | Gangfunktion- herunder ganghastighed og distance

ANBEFALINGER, VIDEN OG INSPIRATION 04 SEP 2020

Formålet med anbefalingerne er at komme med forlag til, hvilke nationale redskaber til vurdering af funktionsevne indenfor udvalgte områder hos voksne med erhvervet hjerneskade, med henblik på at identificere aktuel funktionsevnenedsættelse på et givent tidspunkt. Samtidig ønskes det at understøtte en ensartethed i brugen af standardiserede redskaber på tværs af sektorer og hermed understøtte systematisk, ensartet beskrivelse af funktionsevne ved sektorovergang. 

Anbefalingerne peger på redskaber til vurdering af funktionsevne inden for følgende områder: 

  • Screening for dysfagi
  • Screening for kognitiv funktionsevne
  • Personal Activities of Daily Living (P-ADL2)
  • Gangfunktion- herunder ganghastighed og distance.

Anbefalingerne er en beskrivelse af, hvordan aktører med fordel kan tilrettelægge dele af udredningen og henvender sig til ledere, konsulenter og fagprofessionelle, der arbejder med hjerneskaderehabilitering uanset sektor. 

Bilag: Litteraturgennemgang vedrørende Sundhedsstyrelsens udvælgelse af nationale redskaber til funktionsevnevurdering blandt voksne med en erhvervet hjerneskade