xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Afdækning af eksisterende viden, metoder og praksis ift. at forebygge, håndtere og lære af udadreagerende adfærd i ældreplejen i et arbejdsmiljøperspektiv

Denne rapport er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen i forbindelse med udmøntningen af ’Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen’ (Sundhedsstyrelsen 2019). Rapporten er en afdækning af eksisterende viden, metoder og praksis ift. at forebygge, håndtere og lære af udadreagerende adfærd i ældreplejen.

LITTERATURGENNEMGANG 05 MAR 2020

I rapporten indgår en litteraturgennemgang af eksisterende viden og virksomme metoder til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder ved udadreagerende adfærd samt en belysning af erfaringer og best-practice, der afdækkes i 5-6 praksiseksempler fra plejecentre/hjemmepleje/midlertidigt ophold på ældreområdet, der har haft succes med at implementere og anvende systematiske metoder til at forebygge og nedbringe voldsomme episoder ved udadreagerende adfærd.

Det er håbet, at både hovedrapporten og nedenstående korte rapport vil være et nyttigt afsæt i det videre arbejde med udmøntningen af Sundhedsstyrelsens ’Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen’.

Mini rapport: Afdækning af eksisterende viden, metoder og praksis ift. at forebygge, håndtere og lære af udadreagerende adfærd i ældreplejen i et arbejdsmiljøperspektiv

Formål med herværende rapport er at give læseren et hurtigt overblik over indholdet af hovedrapporten samt at trække nogle af de væsentligste pointer fra rapporten frem og sammenfatte dem i nogle overordnede budskaber.