xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Telemedicinsk understøttelse af behandlingstilbud til mennesker med KOL

- anbefalinger for målgruppe, sundhedsfagligt indhold samt ansvar og samarbejde

08 MAJ 2017

Med økonomiaftalerne for 2016 har regeringen, KL og Danske Regioner indgået aftale om national udbredelse af telemedicin for borgere med KOL frem mod udgangen af 2019. På den baggrund er Sundhedsstyrelsen blevet bedt om at udarbejde faglige anbefalinger for den telemedicinske understøttelse af behandlingstilbud til borgere med KOL.

Formålet med anbefalingerne er at vejlede kommuner, regioner og almen praksis om inklusion af patienter og det sundhedsfaglige indhold i det telemedicinske tilbud med henblik på standardisering af indholdet på tværs af de fem landsdelsprogrammer.

Telemedicinsk understøttelse af behandlingstilbud til mennesker med KOL – Anbefalinger for målgruppe, sundhedsfagligt indhold samt ansvar og samarbejde