xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Status på handlingsplan for organdonation

Den nationale handlingsplan for organdonation blev udarbejdet i 2014 og indeholdt 23 initiativer, som alle har været med til at styrke transplantationsområdet, sådan at så mange som muligt med behov for et nyt organ får mulighed for transplantation.

25 JAN 2017

Med handlingsplanen er der blandt andet sat fokus på at udnytte potentialet for organdonation bedre, omsorgen for de pårørende og på at få flere til at tage stilling til organdonation.

I tilknytning til dette har Sundhedsstyrelsen udarbejdet denne status på handlingsplanen. Rapporten gennemgår de 23 initiativer for at evaluere, hvorvidt målsætningerne er nået, eller om der er behov for at styrke indsatsen yderligere på det gældende område.

Status på handlingsplan for organdonation

Se desuden

National handlingsplan for organdonation 2014