xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Håndbog i Rehabiliterings­forløb på ældreområdet

Håndbogen har til formål at understøtte kommunernes arbejde med at gennemføre rehabiliteringsforløb på ældreområdet, så ældre borgere får mulighed for at genvinde funktionsevne, blive mere selvhjulpne og opnå tryghed ved at leve et uafhængigt liv. Håndbogen bidrager med gode forslag til praksis, der indfrier de krav til rehabiliteringsforløb, der udspringer af § 83 a i serviceloven.

KATALOGER/FAKTAARK 31 MAR 2016

Håndbogen er del af et satspuljeprojekt, der har til formål at understøtte kommunernes arbejde med at gennemføre rehabiliteringsforløb på ældreområdet, så ældre borgere får mulighed for at genvinde funktionsevne, blive mere selvhjulpne og opnå tryghed ved at leve et uafhængigt liv. Håndbogen bidrager med gode forslag til praksis, der indfrier de krav til rehabiliteringsforløb, der udspringer af § 83 a i Lov om social service.

Samtidig præsenteres også en række forslag til tiltag, som kommunerne med fordel kan være opmærksomme på, når der planlægges rehabiliteringsforløb på ældreområdet:

Håndbog i Rehabiliteringsforløb på ældreområdet efter lov om social service