xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Unge, alkohol og stoffer - tværgående evaluering af satspuljeprojekterne

Denne rapport er en evaluering af modelkommuneprojekterne i satspuljen Unge, alkohol og stoffer, som kørte fra 2011-2014.

EVALUERINGER 09 MAR 2014

Rapporten består af en evaluering af indsatsen. Evalueringen er en samlet og tværgående virkningsevaluering, hvis overordnet sigte er: 1) at vurdere i hvilken grad satspuljens målsætninger og succeskriterier er indfriet, og 2) at bidrage med læring og viden om de erfaringer, som kommunerne har gjort sig.

Unge, alkohol og stoffer - tværgående evaluering af satspuljeprojekterne