xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Resultatkontrakt 2014 mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen

Denne resultatkontrakt er indgået mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

20 DEC 2013

Resultatkontrakten indgås for en etårig periode, 2014. Resultatkontrakten er udarbejdet i henhold til ministerområdets vejledning af 22. september 2013 om mål- og resultatstyring. Resultatkontrakten er et styringsredskab, der sikrer fælles formulering af mål og prioritering mellem departementet og styrelsen.

I det første afsnit præsenteres Sundhedsstyrelsens mission, vision og strategi og endvidere beskrives styrelsens opgaver.  I andet afsnit beskrives kontraktens mål og resultatkrav. I tredje afsnit gennemgås fordelingen af omkostningerne i forhold til Sundhedsstyrelsens opgaver, mål og resultatkrav. Af sidste del fremgår afrapportering, kontraktperiode og underskrift mv.

Elektronisk udgave