xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Principper for udskrivning af medicin

Rationel farmakoterapi nr. 12, 2011

Månedsbladet opdateres ikke efter udgivelsen. Indholdet afspejler den aktuelle evidens på udgivelsestidspunktet.


Af Niels C Heebøll-Nielsen, IRF

Principper ved udskrivning af medicin er beskrevet af Schiff og medarbejdere (Principles of Conservative Prescribing. Arch Intern Med. 2011).

Rådene kan sammenfattes på denne måde:

  • Tænk også på nonfarmakologisk behandling som fysioterapi og livsstilsråd med kostændring, motion og rygestop samtidig med eller i stedet for medicin.
  • Få godt kendskab til et begrænset antal præparater.
  • I mange tilfælde er det klogt at starte med et præparat ad gangen, når patienten frembyder flere problemer, så man ved, hvilket præparat der giver bivirkninger.
  • Hold øje med bivirkninger, og fortæl patienten om de vigtigste bivirkninger.
  • Vær opmærksom på seponeringseffekter.
  • Vær opmærksom på, at ny medicin til tider markedsføres på basis af surrogate effektmål, mens effekt på egentlig morbiditet er dårligt belyst.
  • Når medicinen ser ud til ikke at virke, er det klogt at undersøge (fx ved brug af PEM, personlig elektronisk medicinprofil), om patienten tager medicinen som anbefalet.

Institut for Rationel Farmakoterapi 05-12-2011Opdateret 05 DEC 2011