xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Seksuel trivsel

Seksuel trivsel er den del af den seksuelle sundhed, der er koncentreret omkring seksuel velvære og oplevelsen af at have et godt seksualliv.

Den seksuelle trivsel har stor betydning for menneskers generelle velbefindende. Således angiver ni ud af ti voksne danskere, at det er vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt at have et godt sexliv.

Seksuel trivsel skal derfor også ses i tæt sammenhæng med mental sundhed. Den seksuelle trivsel kan både påvirkes positivt og negativt på forskellige tidspunkter i livet eller i forbindelse med fx fysisk og psykisk sygdom og behandling, funktionsnedsættelser eller problemer med frugtbarheden.

Ligesom den seksuelle trivsel kan påvirkes af den generelle sundhed og trivsel, er det omvendte også tilfældet: Nyere forskning tyder på, at seksualiteten kan påvirke menneskers trivsel og mestringsfærdigheder i positiv retning gennem øget livsmod og flere ressourcer. På samme måde er der stor sandsynlighed for, at seksuel mistrivsel kan føre til ringere mental og fysisk sundhed, nedsætte mestringspotentialet overfor belastninger og endda føre til forværring af en eksisterende fysisk eller psykisk lidelse.

Livsstil og seksuel trivsel hænger også tæt sammen. Fx er der en sammenhæng mellem overvægt, fysisk inaktivitet, rygning og seksuel mistrivsel. Mennesker, der holder op med at ryge og rører sig mere end før, kan ofte opleve en øget seksuel trivsel, og livsstilsrelaterede seksuelle problemer vil i nogle tilfælde mindskes eller forsvinde ved konsekvente livsstilsændringer.

Seksualitet og sundhed (Rapport fra Vidensråd for forebyggelse 2015)

Opdateret 15 OKT 2019