xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Monitorering af børnesundhed

Siden 2011 har det været obligatorisk for kommunerne at indberette udvalgte oplysninger fra de forebyggende børneundersøgelser til Børnedatabasen.

Formålet med Den Nationale Børnedatabase er at opbygge en fælles offentlig database om børns sundhed. Databasen er baseret på systematisk indsamling af udvalgte data fra de forebyggende børneundersøgelser hos praktiserende læge, sundhedsplejerske og kommunalt ansat læge.

Til børnedatabasen skal indberettes oplysninger om vægt og højde, barnets udsættelse for tobaksrøg og barnets ernæring det første år for så vidt angår amning eller ernæring med modermælkserstatning.

Da bekendtgørelse om børnedatabasen trådte i kraft i 2011, bortfaldt samtidig den lovpligtige indberetning af ydelsesstatistik til Sundhedsstyrelsen, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning fra juni 1997 vedrørende indberetning af sundhedstjenestens virksomhed i de forebyggende sundhedsordninger for børn og unge.

Sundhedsdatastyrelsen administrerer Børnedatabasen.

Bekendtgørelse om kommunernes indberetning af oplysninger om børns sundhed til Sundhedsstyrelsen

Læs mere om Indberetning til Den Nationale Børnedatabase (Sundhedsdatastyrelsen)

Opdateret 06 DEC 2022