xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Tryghed i maven

Sundhedsstyrelsen sætter i efteråret 2020 gang i en informationskampagne ”Tryghed i maven” rettet mod gravide for at oplyse om muligheden for at blive vaccineret mod henholdsvis kighoste og influenza.

Formål

Formålet med kampagnen er:

  • at udbrede kendskabet til tilbuddene både blandt gravide og relevante faggrupper
  • at oplyse om, hvorfor det er vigtigt at blive vaccineret
  • at øge vaccinationsdækningen til mindst 75 %

Målgrupper

Målgrupperne for kampagnen er følgende:

  • Gravide i 2. og 3. trimester (primær målgruppe)
  • Personale på jordemodercentre, obstetriske klinikker, private fødeklinikker og privatpraktiserende jordemødre (sekundær målgruppe)
  • Alment praktiserende læger (sekundær målgruppe)

Kampagneperiode

Influenzavaccinationstilbuddet gælder fra 1. oktober 2020 og indtil udgangen af februar, mens tilbuddet om kighostevaccination allerede er gældende og foreløbigt løber indtil udgangen af året.

Kampagnestart planlægges til uge 40, hvor influenzavaccinationstilbuddet træder i kraft.

Kampagnens materialer

Der er udarbejdet en række materialer, herunder plakat, visitkort, film og grafikker til sociale medier.

Alle disse kan findes på www.sst.dk/gravid-vaccination

Opdateret 01 OKT 2020