xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kvalitetsarbejde med fokus på lokal forskellighed på plejecentre i Brønderslev Kommune

I Brønderslev Kommune opererer vi med et bredt kvalitetsbegreb, hvor de enkelte bestyrelser og kvalitetsteams på kommunens plejecentre arbejder med forskellige kvalitetstiltag og aktiviteter. Igennem projektet har der løbende været fokus på at arbejde med de tiltag og aktiviteter, som taler ind i beboernes lokale ønsker og behov på det enkelte plejecenter. Med andre ord – at bygge bro mellem beboernes ønsker og behov samt det enkelte plejecenters særkende, værdier og historie.

Af projektleder Joachim Lindflaten, Brønderslev kommune.

”Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen” kan selvsagt omfatte forskellige tiltag og aktiviteter. I Brønderslev Kommune kan de forskellige tiltag og aktiviteter i projektet groft inddeles i sundheds- og plejemæssige tiltag samt sociale og fællesskabende aktiviteter for beboerne.

Omsorg er at give den fornødne pleje og handle forebyggende, hvilket kvalitetsteamet på plejecentret Støberiet arbejder med. Blandt andet ved at forebygge utilsigtede hændelser ved medicindosering og nedbringe antallet af urinvejsinfektioner, så den enkelte beboers sundhed og livskvalitet forbedres.

I projektet har vi nedsat et brugerpanel med pårørende og beboere fra alle kommunens plejecentre, som gennem hele projektperioden bidrager med input til, hvordan man kan og bør arbejde med kvalitet. Både i plenum medbrugerpanellet og i forbindelse med individuelle interviews af pårørende fremhæves det bredt, ”at sundhed er en af to bærende opgaver for det gode plejecenter”, hvor tidlige og forebyggende indsatser er afgørende for et sundt seniorliv – såvel fysisk, psykisk og socialt. Det giver blandt andet en pårørende særligt udtryk for.

Citat fra pårørende: ”Første dag med ny kontaktperson lykkedes det at få min kone til at sove, og hun sagde, at hun næsten var helt høj -det viser empati”.

Beboernes trivsel og sociale liv i højsædet
Trivsel og nærvær vedrører i høj grad sociale- og fællesskabende aktiviteter for beboerne, som især forebygger ensomhedsfølelse hos den enkelte beboer og ikke mindst skaber glæde og livskvalitet i hverdagen.

På plejecentret Margrethelund var der foredrag med en lokal virksomhedsejer, som fortalte om virksomheden og de mange år i erhvervslivet. Arrangementet bestod af ca. 30 deltagere og beboere og var en rigtig god succes.

Citat fra beboer: ”Efter min mand døde, da sad jeg meget alene, så det vigtigste her på plejecentret er bare at være sammen med andre. Og sidder jeg alene her, så er det min egen skyld. Jeg kan jo bare gå ind til de andre”.

Med denne nyhed er det ambitionen at formidle hvordan vi sætter handling bag ordene i arbejdet med kvalitet på plejecentrene i Brønderslev Kommune. Den lokale forskellighed henviser således tilbage til projektets titel: ”Projekt: bestyrelser på plejecentrene – fælles lokalt ansvar” og er virkeliggjort i praksis.

Opdateret 31 JAN 2022