xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Gør drift til udvikling - Læring væk fra skolebænken

I Esbjerg Kommunes projekt En Værdig Død var der lagt op til en stor kompetenceudviklingsindsats, hvor de forskellige monofaglige kursusforløb skulle afsluttes med en fælles tværfaglig kursusdag. Men udfordringer med Covid-19, medarbejdernes øvrige sygdom, samt rekrutteringsproblemer gjorde det vanskeligt at få fyldt alle kurserne. Resultatet var, at sammensætningen af tværfaglige kursusdage også blev svært at besætte.

Af projektleder Carrie Lynne Lautrup, Esbjerg Kommune.

Den største udfordring med at få de tværgående kursusdage til at lykkes var, at medarbejderne ønskede at drøfte deres monofaglige læring med de tværfaglige kollegaer, de arbejder med i dagligdagen. En praksisnær drøftelse af faktiske sager og fælles viden om problemstillinger fra deres egne dagligdag var at foretrække sammenlignet med fiktive cases – selvom disse kom fra praksis i kommunen generelt.

I forbindelse med disse udfordringer fødtes en idé om, at bruge eksisterende møder og eksisterende samarbejdsfora til at videreudvikle medarbejdere i forhold til palliation.

Tværfaglige læringsdage til Tværfaglige møder

De tværfaglige dage var planlagt til at blive afholdt seks gange i løbet af projektperioden. Det var intentionen, at medarbejdere, som har været på de forskellige monofaglige kurser, bliver meldt på det hold, som hører til det område, hvor de hver især arbejder. Formålet er både at drøfte tværfaglighed og at give mulighed for relationsopbygning med relevante samarbejdspartnere ift. eget arbejdsområde. Det viste sig dog svært at gennemføre i praksis, og udbyttet var ikke som forventet. Derfor blev aktiviteten lagt ned efter de første par gange.

Nogle af de interviewede i vores evaluering har deltaget i tværfaglige dage. Flertallet udtrykker, at udbyttet var meget begrænset, bl.a. fordi der arbejdedes med fiktive borgercases. De udtrykker vigtigheden af at drøfte konkrete borgerforløb fra et tværfagligt perspektiv.

Udviklingsmøde: Gør drift til udvikling

I slutningen af projektet er der afprøvet en ny model for kompetenceudvikling. Det består af tværfaglige møder om borgere med palliative behov, hvor der sker vidensdeling og refleksion i den tværfaglige gruppe omkring borgeren. Det består også af møder hos borgeren, hvor der ligeledes sker vidensdeling og refleksion mellem borger og relevante fagpersoner. Modellen er afprøvet i mindre omfang, og de første resultater er lovende.

Se en beskrivelse af en model for de tværgående lærende møder her.

Få inspiration til refleksionsspørgsmål der kan fremme læring ved møderne her.

Fremadrettet

Den nye model for tværfaglige læringsmøder bliver båret videre til fremtidig udvikling af vores mødestruktur samt kompetenceudvikling af ledere og nøglepersoner i Esbjerg Kommune.

Opdateret 11 OKT 2022