xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Omsorg og nærvær
Digitale løsninger

Frederiksberg Kommune

Borgerdialog: Et digitalt afsæt for stærkere samarbejde og øget omsorg og nærvær

Opdateret 05 JAN 2023

Beskrivelse

Frederiksberg Kommune har i projektet haft fokus på at skabe et tættere samarbejde med borgere og deres pårørende omkring de ydelser, de tilbydes i forbindelse med hjemmepleje, sygepleje, genoptræning og på plejecentre. Projektet bygger på en ny innovativ digital løsning "Borgerdialog", som er færdigudviklet i sin første version. Den digitale løsning (en app) er i projektet blevet taget i brug af mange aktører i kommunen, herunder i hjemmeplejen, visitationen og kommunens rehabiliteringsenhed. Projektet har haft den ældre digitale borger i centrum og udviklet nye innovative metoder og processer, mindsket medarbejdernes dokumentation og skabt øget omsorg og nærvær. Projektet har kørt i tre spor: 1. Øget selvbestemmelse; 2. Dialog og samarbejde; og 3. Nye måder at mødes på. Ambitionen med projektet har været at sætte en ny standard for dialog og samarbejde i ældreplejen, hvor borgernær omsorg er til stede gennem nye (digitale) veje og mere nærværende arbejdsgange.

Erfaringer

  • Erfaringerne viser, at brugen af app’en giver borgerne en hurtigere og mere fleksibel tilgang til aftaler og daglig kalenderplanlægning i direkte kontakt med kommunens fagprofessionelle. Borgerne har mulighed for selv aktivt at aflyse og anmode om nye aftaler. Flere borgere udtrykker dertil, at de ved hjælp af app’en tager aktiv del i kalender-planlægningen, bl.a. ved at tilføre private aftaler, hvorfor fx hjemmeplejen kan se hvornår de har en privat aftale og dermed er forhindret i at få besøg.
  • Det skaber tryghed for borgere og pårørende at de kan se, hvilke medarbejdere de kan forvente at få hjælp af og hvornår på dagen.
  • En positiv afledt effekt er også, at medarbejderne skal bruge mindre tid på dokumentation – tid, som medarbejderne i stedet kan bruge på nærvær og omsorg.

 

Materialer fra projektet

Læs projektbeskrivelsen her

Gode råd

gode råd

  1. Det er urealistisk at realisere samtlige gevinster med det samme, da en ny teknologi rummer mange forandringer i arbejdsgange og -kultur. Det kræver en overgangsperiode, før det fulde potentiale kan ses udfolde sig. Det vil derfor være vigtigt løbende at have fokus på implementering og opfølgning.
  2. Der er ingen nemme snuptag eller smuttag for en vellykket implementering, og der har derfor gennem dette projekt været et vedvarende fokus, for at få de planlagte gevinster indfriet.

Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen

Gå tilbage til forsiden