xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Nyt overblik over kommunernes arbejde med rehabilitering på ældreområdet

Sundhedsstyrelsen gør status over rehabiliteringsforløb på ældreområdet. Undersøgelsen samler op på kommunernes arbejde på området og giver et overblik over, hvordan indsatsen tilrettelægges på tværs af landet.

11 FEB 2022

Selv at kunne gå i bad, lave mad, når man er sulten eller vælge de varer, man har lyst til i supermarkedet. Det kan være med til at holde livskvaliteten oppe, selvom helbredet skranter. Derfor tilbyder det kommunale ældreområde et såkaldt rehabiliteringsforløb, der hjælper borgere til helt eller delvist at kunne klare deres hverdagsaktiviteter, selvom funktionsniveauet er blevet dårligere.

”Kommunerne er generelt kommet rigtig langt med at tilbyde gode rehabiliteringsforløb, som vi i tidligere undersøgelser har kunnet se, både øger borgernes livskvalitet og funktionsevne og dermed deres mulighed for at have den hverdag, de selv ønsker. Vores nye undersøgelse giver et overblik over kommunernes vigtige arbejde, som kan hjælpe os til at se, hvor og hvordan vi kan støtte op om den fortsatte udvikling i de kommende indsatser,” siger sektionsleder Helle Stentoft Dalum.

Undersøgelsen giver et bredt billede af området. Den viser blandt andet, at:

  • Kommunernes organisering af rehabiliteringsforløb ændrer sig. En tredjedel af kommunerne har gennemført organisationsændringer på området inden for de seneste to år, mens yderligere en tredjedel af kommunerne har tænkt sig at gøre det inden for de kommende to år.
  • Kommunerne organiserer deres rehabiliteringsindsats meget forskelligt. Nogle kommuner har samlet ansvaret for koordinering og udførelse det samme sted i organisationen, mens andre kommuner har opdelt ansvaret mellem forskellige organisatoriske enheder.
  • Kommunerne følger meget forskelligt op på afsluttede rehabiliteringsforløb. Fire ud af ti kommuner svarer, at de har en fast og systematisk opfølgning med borgere efter afsluttede forløb, mens en tilsvarende andel af kommunerne angiver, at de ikke har en fast struktur for opfølgning på afsluttede rehabiliteringsforløb.
  • Mange kommuner har eller arbejder på at finde en fast metode til at indsamle og anvende data på området. Seks ud af ti kommuner har allerede en fast praksis, mens 2 ud af 10 kommuner arbejder på at finde en model. De resterende kommuner har ikke en fast praksis.

Undersøgelsen er gennemført i efteråret 2021, og i alt har 81 ud af landets 98 kommuner besvaret undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 83 %.

Aktuelt arbejder Sundhedsstyrelsen med udviklingen af rehabilitering på ældreområdet i initiativet ’Virksom rehabilitering for ældre’, som viden fra undersøgelsen vil bidrage til. Som en del af initiativet, vil Sundhedsstyrelsen sammen med kommunerne udvikle praksisnært materiale med konkrete værktøjer, som kan bidrage til at øge borgernes udbytte af rehabiliteringsforløb på tværs af kommunerne.

Du kan læse mere om initiativet her:

Virksom rehabilitering af ældre

Læs undersøgelsen i fuld i længde her:

Status på rehabiliteringsforløb efter §83a