xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Der kommer flere læger og speciallæger de kommende år

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en ny prognose for, hvor mange læger og speciallæger der kan forventes i fremtiden. Prognosen gælder for årene 2021-2045 og beskriver, hvordan udviklingen har været på det lægelige arbejdsmarked, og hvordan udbuddet af læger og speciallæger forventes at udvikle sig.

20 JUN 2022

Prognosen peger på, at det samlede antal læger stiger, så der vil være 60 procent flere læger i 2045 sammenlignet med 2021. Det svarer til 17.305 flere læger. Når man ser på tallene for speciallæger, viser de, at der vil være 12.380 flere specialuddannede læger i 2045 sammenlignet med 2021 – det er en stigning på 74 procent. Og stigningen i antallet af uddannede speciallæger forventes at ske inden for næsten alle specialer.

Det øgede antal læger betyder, at antallet af læger pr. 1.000 indbyggere stiger fra 4,8 læger til 7,3, mens antallet af speciallæger forventes at stige fra 2,9 speciallæger til 4,7.

”Det er godt at se, at der kommer flere læger og speciallæger de kommende år. Når antallet af læger og speciallæger stiger mere end befolkningstallet, bliver vi bedre rustet til at tage vare på det stigende behov for sundhedsydelser i de kommende år, hvor befolkningssammensætningen ændrer sig, og der kommer relativt flere ældre,” siger enhedschef Steen Dalsgård Jespersen.

Prognosen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen. Lægeprognosen danner også grundlag for den efterfølgende dimensioneringsplan, som beskriver, hvordan uddannelsesstillingerne skal fordeles mellem de lægelige specialer og geografisk henover landet. Planen forventes klar i foråret 2023.

”Data fra den nye lægeprognose indgår også i arbejdet med revisionen af den lægelige videreuddannelse. Vi afholder en national konference den 22. juni 2022 om fremtidens sundhedsvæsen og den lægelige videreuddannelse, og vi glæder os til en spændende dag med oplæg og debatter om befolkningens behov for sundhedsydelser og betydning for uddannelsen af kommende speciallæger,” siger Steen Dalsgård Jespersen.

Lægeprognose 2021-2045

Konference om fremtidens sundhedsvæsen og den lægelige videreuddannelse

Om lægeprognoser

Tallene i prognosen 2021-2045 er blandt andet baseret på fremskrivninger af kandidatproduktionen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

 

I prognosen indgår tre scenarier for udviklingen af antallet af læger og fem scenarier for udviklingen i antallet af speciallæger.

 

Scenarierne giver forskellige billeder af, hvordan udviklingen kan blive afhængigt af, hvis der for eksempel ændres i optaget på universiteterne, eller der foretages ændringer af den nuværende dimensionering af speciallægeuddannelsen.