xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger om brug af lægemidlerne tocilizumab og baricitanib til behandling af covid-19

Sundhedsstyrelsen har sendt en ny national klinisk anbefaling i høring, der handler om brug af lægemidlerne tocilizumab og baricitanib til behandling af børn og unge, voksne, og gravide og ammende med covid-19. Anbefalingerne er forskelligartede og rummer både anbefalinger for og imod brug, afhængig af patientgruppen og graden af sygdom.

17 JUN 2022

Lægemidlerne tocilizumab og baricitanib er nogle af de første af en række prioriterede lægemidler til forebyggelse og behandling af covid-19, som løbende vil blive sendt i offentlig høring. Formålet med anbefalingerne er, at bidrage med nationale standarder for brug af lægemidler ved forebyggelse og behandling af covid-19, og derigennem medvirke til en ensartet, hurtig og evidensbaseret tilgang på tværs af landet. Målgruppen for de nationale kliniske anbefalinger er personer i sundhedssektoren, der varetager behandling og pleje af patienter med covid-19, herunder læger og sygeplejersker.

De nationale kliniske anbefalinger om brug af lægemidler til forebyggelse og behandling af covid-19 indeholder handlingsanvisninger for udvalgte og velafgrænsede kliniske problemstillinger. Til dem har Sundhedsstyrelsens formuleret underliggende fokuserede spørgsmål (PICO-spørgsmål), som er præciseret og prioriteret af den faglige arbejdsgruppe og referencegruppe, som de områder, hvor det er vigtigst at få afklaret evidensen og give vejledning om, hvorvidt lægemidlerne bør bruges eller undlades.

De valgte lægemidler har formål om, enten at forebygge infektion, forebygge sygdom efter smitte eller forebygge alvorlig sygdom med covid-19. Anbefalingerne handler om, hvorvidt der kan forventes en god effekt af at tage lægemidlerne i brug, men handler også om at undgå brug af lægemidler med mindre sandsynlighed for effekt.

Sundhedsstyrelsen anvender GRADE-metoden ved udarbejdelse af nationale kliniske anbefalinger og anbefalingerne tager udgangspunkt i evidensgrundlaget fra den australske guideline Australian National COVID-19 Clinical Evidence Taskforce, som også er udarbejdet efter GRADE-metoden. Sundhedsstyrelsen har vurderet, at denne guideline er af høj kvalitet og hurtigt inddrager ny viden. Herudover har Sundhedsstyrelsen et samarbejde med gruppen bag denne guideline.

Anbefalingen for brug af lægemidlerne tocilizumab og baricitanib til behandling af covid-19 er i høring frem til den 18. juli 2022. Når den faglige anbefaling har været i høring, bliver høringssvarene indarbejdet, og anbefalingen forventes færdig august/september.

Høringsudkast

Høringsportalen

Læs mere om arbejdet for de Nationale Kliniske Anbefalinger om brug af lægemidler til forebyggelse og behandling af covid-19

Om nationale kliniske anbefalinger

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske anbefalinger skal fungere som beslutningsstøtte, når fagpersoner skal træffe beslutninger om, hvilken sundhedsfaglig indsats der skal tilbydes i specifikke kliniske situationer.

 

Anbefalingerne har ofte et tværfagligt og tværsektorielt fokus og skal medvirke til, at der kommer ensartede tilbud om forebyggelse, undersøgelse og behandling af høj faglig kvalitet på tværs af landet.

 

En national klinisk anbefaling er afgrænset til en specifik problemstilling i et patientforløb og er et supplement til landsdækkende, regionale og kommunale retningslinjer samt behandlingsvejledninger fra de faglige selskaber.