xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Retningslinje for slidgigt i hoften er sendt i høring

Sundhedsstyrelsen har opdateret den nationale kliniske retningslinje om ikke-kirurgisk behandling af hofteartrose og genoptræning efter hofteprotese operation. Retningslinjen, der nu er sendt i høring, indeholder blandt andet information om superviseret genoptræning og bevægerestriktioner efter operation.

09 FEB 2021

Cirka 5% af den danske befolkning lider af hofteartrose, der også kaldes slidgigt i hoften, og tallet er stigende. Lidelsen giver ofte patienterne smerter, problemer med at udføre daglige aktiviteter og generel forringelse af deres livskvalitet. Hvert år udføres omkring 9.000 operationer, hvor patienten får indsat et nyt hofteled, og i den forbindelse kan effektiv genoptræning hjælpe til at forbedre funktionsevnen. 

”Slidgigt i hoften er en lidelse med stor påvirkning af dagligdagen, og antallet af operationer er stigende. Vi ved, at der er kommet ny viden på området siden vi udgav retningslinjen i 2016. Derfor er vi glade for at kunne sende en opdateret retningslinje som bygger på den nyeste viden i høring,” fortæller Simon Tarp, formand for Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe.

Retningslinjen fokuserer på genoptræning efter indsætning af nyt hofteled og på specifikke dele af behandlingen af hofteartrose og rehabilitering, herunder supervision ved genoptræning, effekten af styrketræning og bevægerestriktioner efter operation.

Siden de oprindelige retningslinjer blev udgivet i 2016, er der kommet ny forskningsbaseret viden på området. Formålet med den opdaterede retningslinje er at bidrage til et mere ensartet og evidensbaseret behandlingstilbud til patienter med hofteartrose. Retningslinjen skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger, anbefalinger og materialer på området. 

Retningslinjen er i høring frem til den 9. marts 2021.