xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Gode erfaringer med frit valg af leverandør af rehabilitering på ældreområdet

Sundhedsstyrelsen har gennem de sidste to år gennemført en forsøgsordning, hvor syv kommuner har høstet erfaringer om, hvordan der kan samarbejdes med private leverandører om rehabiliteringsforløb, som sigter på at gøre ældre så selvhjulpne som muligt gennem kortvarige forløb i eget hjem med vejledning og støtte i hverdagsaktiviteter.

09 NOV 2021

Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag resultaterne af en forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet. I projektperioden fra 2019 til 2021 har syv kommuner afprøvet forskellige modeller for samarbejde med private leverandører om rehabilitering efter servicelovens § 83 a.

Forsøgsordningen har særligt givet indblik i, hvordan borgere, som gennemgår et rehabiliteringsforløb ved en privat leverandør, har oplevet deres forløb. Evalueringen peger på en udbredt tilfredshed med forløbene og at kontinuitet i leverandør er et vigtigt parameter i valget af tilbud. Konkret finder evalueringen, at: 

  • knap otte ud af ti borgerne er tilfredse eller meget tilfredse med deres rehabiliteringsforløb  
  • tre ud af ti borgere mener, at det er vigtigt selv at kunne vælge, hvilken leverandør de ønsker til deres rehabiliteringsforløb
  • borgerne vælger typisk en privat leverandør på grund af et ønske om kontinuitet i besøgstidspunkter og medarbejdere eller muligheden for at tilkøbe ydelser

 

”Forsøgsordningen har først og fremmest givet gode erfaringer med, hvordan der kan sikres rehabiliteringsforløb af høj kvalitet, når ældre borgere kan vælge frit mellem kommunale eller private leverandører. Vi kan se, at samarbejdet lykkes, når der er klare arbejdsgange og en fælles forståelse af, hvordan der arbejdes rehabiliterende med borgeren i centrum,” fortæller sektionsleder i Enhed for Ældre og demens, Helle Stentoft Dalum.

Forsøgsordningen har givet indblik i, hvilke forhold der er vigtige for at sikre et godt samarbejde mellem kommune og private leverandører. Her peger evalueringen peger blandt andet på, at:

  • i nogle kommuner har de private leverandører varetaget dele af rehabiliteringsforløb, mens de i andre kommunerne har varetaget hele rehabiliteringsforløb
  • klare beskrivelser af arbejdsgange samt fordeling af roller og ansvar mellem kommune og private leverandører er nogle af grundstene for et godt samarbejde 
  • fælles kompetenceudvikling og praksisnær oplæring af medarbejdere på tværs af kommune og private leverandører er med til at sikre en fælles faglig forståelse af rehabilitering 

 

Du kan læse mere om forsøgsordningen og finde evalueringen samt det inspirationsmateriale, som er kommet ud af forsøgsordningen, her:

Evaluering af Forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet

 

Sundhedsstyrelsen afholder d. 11. november et webinar om forsøgsordningen. Du kan læse mere om webinaret og tilmelde dig her.

Webinar om styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet

 

Rehabilitering

Formålet med rehabilitering er at give mennesker med nedsat funktionsevne den vejledning og støtte, der er nødvendige for at blive selvhjulpen. På ældreområdet arbejdes der i dag fokuseret med rehabiliteringsforløb, som skal hjælpe med at afklare, hvilke dagligdagsaktiviteter borgeren er i stand til at klare selv, og hvilke borgeren eventuelt fortsat har behov for hjælp til.

 

Et rehabiliteringsforløb varer typisk i 8-12 uger og udføres i samarbejde mellem relevante fagpersoner, for eksempel ergo- eller fysioterapeut, social- og sundhedshjælper og –assistenter, sygeplejersker og diætister.