xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Telemedicin skal hjælpe patienter med hjertesvigt

Tilbuddene til mennesker med hjertesvigt skal suppleres med tilbud om telemedicin, hvor patienten fx kan udføre egne målinger derhjemme og selv følge udviklingen i sin sygdom. Sundhedsstyrelsen har i nye anbefalinger beskrevet, hvad de tilbud kan bestå af, og hvilke patienter der vil have gavn af dem.

24 SEP 2020

Mennesker med hjertesvigt kan have mange symptomer, fx åndenød og træthed, der påvirker deres hverdag og kan give dem bekymringer og utryghed. Her kan tilbud, der giver patienterne mere indsigt i deres sygdom og rådgivning om, hvad de selv kan gøre, hjælpe dem til mere tryghed og færre symptomer. 

En kommende mulighed er i højere grad at bruge telemedicin, hvilket betyder, at borgere og patienter med hjertesvigt eksempelvis selv kan foretage målinger af blodtryk og vægt derhjemme. Målingerne sendes automatisk til en sygeplejerske i kommunen eller på sygehuset, som kan vurdere dem og derefter rådgive patienten om, hvordan de kan håndtere deres symptomer og svare på eventuelle spørgsmål.

”Muligheden for at snakke med en sygeplejerske om resultaterne er en vigtig del af de telemedicinske tilbud. Vi forventer, at den direkte kontakt til en sygeplejeske vil bidrage til mere tryghed og hermed større livskvalitet hos den enkelte borger. Sygeplejersken kan give konkrete råd om øget motion og væske- og saltindtag og samtidig hjælpe borgeren til bedre at forstå sin sygdom og til at tage vare på sig selv. Vi håber, at det på sigt kan være med til at forebygge forværring af sygdommen og dermed indlæggelser af mennesker med hjertesvigt,” fortæller sektionsleder Lotte Klitfod.

De nye tilbud om telemedicin skal supplere de nuværende tilbud om rehabilitering til mennesker med hjertesvigt. Sundhedsstyrelsens nye faglige anbefalinger beskriver de målgrupper, der kan få hjælp af tilbuddene, det sundhedsfaglige indhold i tilbuddene og hvordan ansvaret og samarbejdet om dem skal være. 

Anbefalingerne vedrørende telemedicin:

Telemedicin til mennesker med hjertesvigt