xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hvordan skal iltbehandling bruges til akut syge voksne?

Sundhedsstyrelsen sender i dag en ny national klinisk retningslinje for behandling med ilt til den akut syge voksne patient i høring.

08 JUL 2019

Medicinsk ilt er et af de hyppigst anvendte lægemidler til akut syge patienter. Behandlingen bliver brugt både på hospitaler og i den præhospitale indsats, og over halvdelen af de akut syge, voksne patienter får behandling med ilt for at forebygge eller behandle lav iltmætning i blodet.

”Vi ser, at andre lande er begyndt at anbefale, at man skal være mere tilbageholdende med at behandle akut syge med ilt end hidtil. Derfor mener vi, at det er relevant, at vi også ser på vore egne retningslinjer på området”, siger Simon Tarp, formand for arbejdsgruppen i Sundhedsstyrelsen.

Den nye retningslinje kommer med konkrete anbefalinger for, hvornår og hvordan akut syge voksne skal behandles med ilt – og har fokus både på patienter med normalt iltniveau og med lavt iltniveau i blodet 

Retningslinjen bygger på en britisk retningslinje ”Oxygen therapy for acutely ill medical patients: a clinical practice guideline” og er tilpasset danske forhold i et samarbejde med en bredt nedsat faglig arbejdsgruppe. 

Retningslinjen er i høring frem til den 23. august 2019.