xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

5 nye sundhedsaftaler skal sikre det gode samarbejde på tværs af sundheds­væsenet i de næste 4 år

Regionerne har fået brev fra Sundhedsstyrelsen med godkendelse af deres nye sundhedsaftaler, der gælder frem til 2023.

23 AUG 2019

Sundhedsaftalerne beskriver rammen for samarbejdet mellem kommuner, regioner og almen praksis. De bliver indgået mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i de kommuner, som ligger i regionen. 

”Vi kan se, at aftalerne bygger videre på det gode samarbejde, der er etableret i de foregående år. Samtidig har regioner og kommuner brugt den nye vejledning for sundhedsaftalerne og sat en fælles retning for samarbejdet med udgangspunkt i de områder og målgrupper, der lokalt er enighed om at fokusere på. Tidligere var det Sundhedsstyrelsen, som fastsatte sundhedsaftalens indsatsområder. Denne gang har regioner og kommuner selv valgt fælles mål for det tværsektorielle samarbejde med udgangspunkt i de nationale mål for sundhedsvæsenet, og de fælles mål skal nu bruges til at udvikle og videreudvikle konkrete indsatser blandt andet gennem samarbejdsaftaler, som skal understøtte, at målene bliver realiseret ”, siger Tanja Popp, der er sektionsleder i Sundhedsstyrelsen og tilføjer: 

"Vi kan se, at et af de områder, der er kommet meget fokus på, er samarbejdet om den mentale sundhed – hos både børn, unge og voksne. Det drejer sig for eksempel om forebyggelse og tidlige indsatser inden for mental sundhed hos børn og unge. Forebyggelse af rygning er også et område, som vi kan se, der er et stærkt fokus på i de nye aftaler. Samtidig er der fortsat stort fokus på ældre medicinske patienter og mennesker med kronisk sygdom," fortæller Tanja Popp.

Indsatsen for ældre patienter og mennesker med kronisk sygdom er nogle af de områder, der går igen fra tidligere.

"Ældre patienter og mennesker med kronisk sygdom er målgrupper, som ofte er svære og komplekse at håndtere, og derfor er det vigtigt, at opgaver og ansvar er klart og tydeligt beskrevet. Derudover ser vi meget positivt på, at kommuner og regioner fortsat har stort fokus på ligestillingen mellem fysiske og psykiske lidelser i aftalerne", uddyber Tanja Popp.

Aftalerne fokuserer desuden på udvikling inden for it og telemedicin for at få bedre sammenhæng og kvalitet i forløbene.

Sundhedsstyrelsen vil følge erfaringerne med de nye sundhedsaftaler og samarbejdsaftaler, i forbindelse med at regionerne og kommunerne udarbejder en midtvejsstatus og slutstatus. 

Læs godkendelsesbrevene, der blev sendt ud den 23. august hér