xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Radioaktivt affald og nukleare anlæg

Sundhedsstyrelsen er tilsynsmyndighed for håndtering, opbevaring og deponering af radioaktivt affald i Danmark. Sundhedsstyrelsen fungerer desuden sammen med Beredskabsstyrelsen som nuklear tilsynsmyndighed.

Opdateret 27 JUN 2023