xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Puljefinansieret NKR: Celleforandringer på livmoderhalsen

Formålet med den kliniske retningslinje er at sikre danske kvinder ensartet, evidensbaseret udredning og behandling af vævsforandringer på livmoderhalsen.

Indførelse af HPV-test til screening af kvinder i alderen 60-64 år og anbefalingen i kræftplan IV om et engangsscreeningstilbud til kvinder født før 1948 har affødt kliniske problemstillinger, som ikke er omfattet af de nuværende nationale retningslinjer på området. Arbejdsgruppen har ønsket at belyse problematikken vedrørende håndtering af HPV screeningspositive kvinder over 60 år gennem seks udvalgte og velafgrænsede kliniske problemstillinger.

Der er tale om udgivelse af en puljefinansieret NKR, hvor Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi er afsender. Puljen til NKR er målrettet de faglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet, som kan søge om midler til at udarbejde egne nationale kliniske retningslinjer baseret på GRADE metoden til graduering af evidensens kvalitet og anbefalingens styrke.

National klinisk retningslinje for celleforandringer på livmoderhalsen (pdf)

National klinisk retningslinje for celleforandringer på livmoderhalsen (magicapp.org)

 

Udgivet på sst.dk 26. juni 2019

Sundhedsstyrelsen tilbyder metodevejledning og kvalitetsvurderer den metodologiske kvalitet af de puljefinansierede kliniske retningslinjer, men anbefalingerne i retningslinjerne vil ikke nødvendigvis være et udtryk for Sundhedsstyrelsens holdninger eller anbefalinger på det givne område.

Opdateret 26 JUN 2019