xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Alkohol

Danskerne har generelt et højt alkoholforbrug, og et stort forbrug af alkohol kan have personlige, sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser for den, der drikker, men også for de pårørende. Der er også en række betydelige samfundsøkonomiske konsekvenser relateret til alkohol.

Opdateret 19 JUL 2023

Alkohol er et organisk opløsningsmiddel, der påvirker næsten alle kroppens organer. Forskningen viser bl.a., at alkoholindtag bidrager til udviklingen af en lang række forskellige sygdomme, herunder flere kræftformer.

Sundhedsstyrelsen formidler viden om og skaber opmærksomhed om danskernes alkoholforbrug, bl.a. gennem monitorering af befolkningens brug af alkohol, alkoholkampagner, og oplysende materiale. Vi følger løbende forskningen om  sammenhængen mellem alkoholforbrug, sygdom og død, og vi understøtter kommunernes arbejde med alkoholforebyggelse og -behandling gennem rådgivning og anbefalinger.