xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Rammer om måltidet

Temaside: Borgerinddragelse ved mad og måltider

Opdateret 15 SEP 2022

Initiativer med fokus på borgerinddragelse styrker borgerens værdighed, identitet og medbestemmelse i hverdagen. Måltider er nemlig en vigtig del af vores identitet. Det giver derfor rigtig god mening at fokusere på inddragelse af de mennesker, der skal spise den mad, der serveres. For når ønsker til mad og måltider høres og imødekommes oplever vi i højere grad at blive anerkendt og set som den vi er. Og så kan indflydelse, stor som lille, ganske enkelt være med til at fremme appetitten. Det er særligt vigtigt blandt ældre, hvor appetitten ofte kan være udfordret.

At spørge kan gøre en verden til forskel

At inddrage borgerne handler ikke kun om at give dem mulighed for at vælge. Det handler i høj grad også om overhovedet at blive spurgt om, hvad man synes, oplever, foretrækker og er vant til. Når vi giver borgeren en stemme i forhold til at beslutte hvad, hvornår og under hvilke forhold han eller hun foretrækker at spise, kan vi være med til at gøre det muligt at holde fast i livslange vaner og fremme oplevelsen af individualitet og selv- og medbestemmelse. Også selv om man ikke længere er herre i eget køkken eller den der skriver indkøbslisten.

Du kan for eksempel spørge 

gode råd

 • Hvad plejer du at drikke til din morgenmad/frokost/aftensmad?
 • Hvilken slags syltevarer kan du bedst lide?
 • Er du mest til kage eller en ostemad?
 • Hvad er din yndlingsfrugt?
 • Er det stadig en franskbrødsmad du helst vil have til morgenmad eller har du lyst til noget andet i dag?
 • Smager kaffen bedst i et krus eller i en kop med underkop?
 • Hvordan plejer du at dække op til måltiderne?

Det er ikke sikkert, at alt kan eller skal imødekommes. Men ved at spørge viser vi, at borgerens vaner og præferencer betyder noget. Også selv om maden nu spises på et plejehjem eller leveres af madservice.

Cases der kan inspirere til arbejdet med borgerinddragelse

At arbejde med borgerinddragelse kan gøres på forskellige måder og niveauer. I mange af landets kommuner findes der gode eksempler på, hvordan man på forskellig vis kan arbejde med at fremme borgerinddragelsen, når det handler om mad og måltider i ældreplejen. Her har vi samlet et overblik over forskellige idéer og initiativer, som både illustrerer hvordan man kan give magten over måltidet tilbage til borgeren, hvordan de kan have indflydelse gennem evaluering, og hvordan man kan arbejde med at implementere tiltag der fanger individuelle præferencer - læs mere om hvordan de enkelte kommuner konkret har arbejdet ved at klikke på eksemplet.

 • For at arbejde mere målrettet med borgerinddragelse ved mad og måltider, kan det være en hjælp at pege på nogen, der kan planlægge hvordan det bedst gøres. Se for eksempel hvordan en Arbejdsgruppe i Hjørring Kommune har udarbejdet anbefalinger til, hvordan kommunens 13 ældrecentre kan inddrage beboerne mere i og omkring måltiderne.

 

Film om borgerinddragelse ved mad og måltider

Her er en film om hvordan I som medarbejdere kan være med til at fremme borgerinddragelsen ved mad og måltider. Se den for eksempel med en kollega og snak videre om hvordan I hos jer kan arbejde videre med at styrke borgerinddragelsen.

 

 

Vil I arbejde videre med borgerinddragelse ved mad og måltider?

 • Hvad fungerer godt hos jer i forhold til at inddrage borgerne når det gælder mad og måltider?
 • Er der nogle af eksemplerne som I kan bruge i jeres hverdag?
 • Vil I gerne være bedre til at inddrage borgerne? Hvad har I brug for at gøre og hvad kunne næste skridt være?