xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Rammer om måltidet

Redskaber til plejepersonale løfter beboernes måltidsoplevelse på plejecenter i Ringkøbing-Skjern

Rosenlunden Plejecenter i Ringkøbing-Skjern Kommune skaber gode rammer for beboernes måltider ved hjælp af to konkrete redskaber. Plejepersonalet oplever, at redskaberne skaber et fælles sprog for måltiderne, der fremmer nærværet til gavn for beboerne.

Opdateret 17 JUN 2022

To redskaber med konkrete råd til plejepersonalet skaber bedre rammer for måltiderne for beboerne på Rosenlunden Plejecenter i Ringkøbing-Skjern Kommune. Redskaberne omfatter folderen Appetitvækkeren med gode råd til måltidoplevelsen og en two-pager om Måltidsværter.

De simple tiltag skal løbende sikre, at rammerne omkring måltiderne gør en positiv forskel for beboerne ved at fremme nærværet, så det er mindst lige så indbydende som selve måltiderne. På Rosenlunden Plejecenter er rammerne omkring måltidet en kerneopgave på lige fod med pleje og omsorg.

Plejepersonalets anvendelse af redskaberne medvirker til at skabe systematik og sætter de gode rammer for måltidet i fokus. Redskaberne bidrager derudover til at styrke dialogen om og planlægningen af måltiderne på plejecenteret, da plejepersonalet sammen får et fælles fokus på og sprog for måltidet. Det første redskab hjælper plejepersonalet til at forbedre måltidsoplevelsen for beboerne, mens det andet rådgiver plejepersonalet om, hvordan en såkaldt måltidsvært kan skabe rammerne for det gode måltid. Måltidsværten sidder med ved bordet for at skabe nærvær og god stemning under måltidet.

Redskaberne er tilgængelige og synlige for plejepersonalet i dagligdagen, for eksempel hænger de som plakater og ligger som foldere i personalerummet. Plejepersonalet genbesøger redskaberne hver anden uge på fællesmøder for at genopfriske de gode råd.

Folderen Appetitvækkeren

Appetitvækkeren indeholder fire konkrete råd til, hvordan plejepersonalet kan løfte en god måltidsoplevelse, så den bliver inkluderende og indbydende for beboerne. De fire råd er beskrevet med en simpel overskrift og en uddybende tekst for at gøre rådene konkrete og praksisnære. Rådene er:

  1. Skab gode rammer - gør måltidet hyggeligt
  2. Få de ældre med – giv ansvar og bed om hjælp
  3. Væk appetitten – giv maden de bedste betingelser
  4. Vis interesse – lyt, spørg og vær nær.

Appetitvækkeren er en lille folder eller lommeguide, som kan bruges af alt plejepersonale, der deltager i måltider med beboerne på plejecenteret. Du kan læse mere om Appetitvækkeren på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside.

Two-pager om Måltidsværter

Redskabet Måltidsværter er en two-pager, der beskriver formålet med at være måltidsvært. Det er måltidsværtens opgave at sikre en god stemning og en nærværende oplevelse for beboerne. Værtskabet motiverer beboerne til at spise – det gælder særligt for borgere med demens. Redskabet beskriver, hvad det vil sige at være måltidsvært. Derudover rådgiver redskabet om, hvordan en måltidsvært sætter scenen for det gode måltid - både før og under måltidet. Redskabet indeholder også råd til, hvordan personalet kan dække op til måltiderne i det daglige, såvel som ved skiftende årstider og særlige lejligheder for at gøre noget ekstra ud af måltiderne.

Two-pageren er primært målrettet måltidsværter, men den hænger også synligt i spisestuen, så alle fra personalet kan se den. Du kan læse mere om måltidsværter på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside.

Udvikling og implementering af redskaber

De to redskaber er udviklet af en konsulent fra Madkulturen og en gruppe nøglemedarbejdere fra Sundhed & Omsorg i Ringkøbing-Skjern Kommune, herunder ledere, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og ernæringsfaglige konsulenter. Medarbejderne udviklede redskaberne i forbindelse med et kursus, der havde henblik på at løfte deres kompetencer og skærpe deres opmærksomhed på at fremme social inklusion ved måltiderne. Kurset forløbet i 2017 over en periode på 2-3 måneder.

På plejecentret bliver nyt personale, der har med måltider at gøre, introduceret til redskaberne under deres opstart. Redskaberne bliver også løbende gennemgået for plejepersonalet på deres halvmånedlige fællesmøder.

”At have fokus på rammerne om måltidet er en løbende proces, som vi hele tiden skal huske hinanden på. Vi genbesøger derfor redskaberne jævnligt på møder og taler om, hvordan det går med måltiderne.”

- Karen Bak, plejecentersleder, Ringkøbing-Skjern Kommune

Personalet oplever mere nærvær ved måltiderne

Plejecenterlederen oplever, at redskaberne hjælper plejepersonalet med at fastholde opmærksomheden på de gode rammer for måltidet i en ellers travl hverdag. Plejepersonalet fortæller, at de oplever mere systematik og nærvær ved måltiderne. Det har blandt andet forbedret relationerne - både mellem beboerne og mellem beboerne og medarbejderne. Dette er især synligt ved, at beboerne sidder længere og hygger sig ved måltidet. Derudover oplever plejepersonalet, at beboerne har fået mere appetit. Flere beboere har taget på i vægt, siden plejepersonalet begyndte at arbejde systematisk med de gode rammer for måltidet.

Gode råd fra Ringkøbing-Skjern Kommune

gode råd

  • Formålet med redskaberne skal være tydelige for plejepersonalet. Redskaberne skal derfor indledningsvist præsenteres og gennemgås.
  • Redskaberne bør genbesøges med jævne mellemrum, for eksempel på personalemøder. Plejepersonalet får derved genopfrisket de gode rammer om måltidet.
  • Redskaberne skal være tilgængelige og hænge synligt fremme, for eksempel i personalerum. Det hjælper plejepersonalet til at huske på de gode rammer for måltidet.