xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Rammer om måltidet

Frivillige spisevenner styrker ældres livskvalitet og appetit

Frivillige i Ældre Sagen gør ældre borgere selskab under middagen. De frivillige kaldes ”spisevenner” og har bl.a. ført til, at borgerne hygger sig, spiser mere og nyder måltider i selskab med spisevennerne.

Opdateret 09 SEP 2020

Mange småtspisende ældre kommer på hospitalet, fordi de ikke spiser nok. I Ældre Sagen har man forsøgt at forbedre småtspisende borgeres appetit ved at indføre indsatsen ’Spisevenner’. Indsatsen er målrettet ældre borgere, som bor alene og modtager madservice. 

En spiseven er en frivillig person fra Ældre Sagen, som besøger borgeren en gang om ugen og spiser et måltid med vedkommende. Det er spisevennens opgave at skabe god stemning og sikre hyggelige rammer omkring måltidet. Tanken er, at borgeren, som følge af den gode stemning, fristes til at spise en bid mere, da mad for de fleste smager bedst, når den nydes i selskab med andre. Derudover er det tanken, at indsatsen i sidste ende medvirker til større livsglæde hos borgeren.

Spisevenner kræver et samarbejde mellem kommunens hjemmepleje og Ældre Sagen

Spisevenner er et aktivitetstilbud i bl.a. Odense, Høje-Taastrup og Roskilde Kommune.

Spisevenner er tilrettelagt og organiseret i samarbejde med kommunernes hjemmepleje. Indsatsen er organiseret med en formaliseret samarbejdsaftale, hvor det står angivet, hvilke aktører der er ansvarlige for hvilke opgaver. Her er en beskrivelse af opgave- og rollefordelingen mellem Ældre Sagen og kommunernes hjemmepleje: Rammer for samarbejdsaftale mellem kommune og Ældre Sagen.

Opgaver for kommunens hjemmepleje:

  • Hjemmeplejen opsporer borgere i målgruppen, som vil have gavn af indsatsen
  • En tovholder i hjemmeplejen formidler kontakt mellem de visiterede borgere og Ældre Sagens frivillige kontaktperson
  • Hjemmeplejen indgår aftale med madleverandøren, som bringer maden ud.
  • Spisevennen får det samme måltid som borgeren
  • Hjemmeplejen forestår den økonomiske administration
  • Hjemmeplejen udfører evaluering/effektmåling af indsatsen.

 

Opgaven for Ældre Sagens lokalafdeling:

  • Ældre Sagen rekrutterer frivillige spisevenner
  • Den frivillige leder i Ældre Sagens lokalafdeling bliver kontaktperson til kommunen og udgør bindeleddet mellem borger og spiseven
  • Ældre Sagen og kontaktpersonen matcher spisevenner og borgere
  • Ældre Sagen tilbyder spisevennen kurser, møder og samtaler ved behov.

Borgernes livskvalitet og appetit forbedres

I Odense og Høje-Taastrup Kommune har man undersøgt og evalueret indsatsens effekt.

I Odense viste evalueringen, at de fleste borgere er gået op i vægt og har fået et højere funktionsniveau. Derudover har hver tredje borger fået en højere score i deres EQ-5D-test. En test, der måler borgerens eget syn på sin helbredsrelaterede livskvalitet. Læs mere om Odense Kommunes evaluering her.

I Høje-Taastrup viste undersøgelsen, at borgerne har vurderet deres livskvalitet tre point højere på en skala fra 1-10 efter indsatsen end før indsatsen. Læs mere om Høje-Taastrups evaluering her.

”Det giver noget helt særligt, når man får besøg, og man skal være vært for sin spiseven. Det giver noget.
Og man spiser mere, når man sidder sammen og hygger sig.”

- Gry Bjerg Petersen, chefkonsulent i Mad og Måltider, Odense

Gode råd fra Ældre Sagen

gode råd

En god indledende dialog er afgørende for at få samarbejdet mellem kommune og frivillig forening (som fx Ældre Sagen) til at fungere. Der er brug for tid og rum til at drøfte samarbejdet.

 

Modellen for samarbejdsaftale med kommuner om spisevenner beskriver nogle af de punkter, der er gode at komme omkring, og hvad en god rollefordeling mellem parterne kan være.

 

Læs mere om Ældre Sagens spiservenner her: Ældre Sagens 11 historier om frivillighed.