xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forløbstider og monitorering af kræftpakkeforløb

I hvert kræftpakkeforløb angives standardforløbstider for henvisnings- og udredningsforløbet frem til at den initiale behandling igangsættes. For at følge forløbstiderne indførte det daværende Ministerium for Sundhed og Forebyggelse i 2012 en kvartalsvis monitorering af kræftpakkerne på kræftområdet. Tallene opgøres både på regionsniveau og på landsplan og kan findes herunder.

Alle kræftpakkeforløb indeholder standardforløbstider for henvisnings- og udredningsforløbet frem til, at den initiale behandling igangsættes.

Forløbstiderne hviler ikke på lovgivne patientrettigheder, men er faglige rettesnore for sygehusafdelingernes planlægning og gennemførelse af udrednings- og behandlingsforløb.

Der skal altid planlægges et konkret udrednings- og behandlingsforløb tilpasset den enkelte patient, der tager hensyn til patientens ønsker og forhold.

Den enkelte patients faktiske forløbstid kan derfor være længere end kræftpakkens standardforløbstid afhængigt af patientens almene tilstand og omfanget af komorbiditet (samtidig anden sygdom), mv. og om patienten ønsker en pause i udredningen eller behandlingsforløbet. 

Samtidig skal de lovbundne patientrettigheder overholdes, herunder reglerne om maksimale ventetider for patienter med livstruende sygdomme, som gælder for kræftpatienter og patienter med udvalgte hjertesygdomme.

Monitorering

Der er indført en national registrerings- og monitoreringsmodel med obligatorisk indberetning vedrørende kræftpakkeforløbene.

Monitoreringsmodellen består af koder til registrering af relevante monitoreringspunkter i kræftpakkeforløbene. Skematisk ser et forløb typisk sådan ud:

Monitoreringspunkterne refererer til følgende tidspunkter:

  • fra henvisning modtaget til første fremmøde (henvisningsperioden)
  • fra første fremmøde til klinisk beslutning om tilbud om behandling (udredningsperioden)
  • fra udredning afsluttet til start på den initiale behandling (perioden frem mod behandlingsstart)

Kræftpakkeforløbene beskriver de målepunkter, der skal gøre det muligt at følge tidsforløbet fra henvisningen til kræftpakkeforløbet, til behandlingen indledes.

Sundhedsdatastyrelsen opgør kvartalsvist disse data på regionsniveau og landsplan.

Data præsenteres i skematisk form på eSundhed og er ledsaget af Sundhedsdatastyrelsens kvartalsrapporter. Sundhedsstyrelsen offentliggør skriftlige kommentarer med tolkning og vurdering af disse data. 

Se oversigten på eSundhed

Sundhedsstyrelsens årsrapporter om monitorering af forløbstider

Periode
Rapport
Nyhed  Så mange patienter kom i behandling inden for standardforløbstiderne
2023 Rapport   76 %
2022 Rapport   74 %

2021

Rapport  

76 %

2020 Rapport   80 %
2018
Rapport
Nyhed
77 %
2017
Rapport
Nyhed
77 %
2016
Rapport
Nyhed
80 %
2015
Rapport
Nyhed
79 %
2014
Rapport
Nyhed
77 %

Sundhedsstyrelsens kvartalsvise kommentarer til monitorering af forløbstider

Periode Rapport Fokus Nyhed Så mange kom i behandling inden for standardforløbstiderne
4. kvartal 2023 Rapport   Nyhed 81 %
3. kvartal 2023 Rapport     82 %
2. kvartal 2023 Rapport     77 %
1. kvartal 2023 Rapport     79 %
4. kvartal 2022 Rapport     79 %
3. kvartal 2022 Rapport  
77 %
2. kvartal 2022 Rapport   Nyhed 74 %
1. kvartal 2022 Rapport     81 %
4. kvartal 2021 Rapport     77 %
3. kvartal 2021 Rapport   Nyhed 79 % 
1. og 2. kvartal 2021 Rapport     2. kvartal 2021: 78 %
1. kvartal 2021: 81 %
1.-4. kvartal 2020: Udgået Rapport   Nyhed
 
4. kvartal 2018
Rapport
  Nyhed 80 %
3. kvartal 2018  Rapport
  Nyhed
81 %
2. kvartal 2018  Rapport
  Nyhed
81 %
1. kvartal 2018 
Rapport
  Nyhed
83 %
4. kvartal 2017  Rapport
    83 %
3. kvartal 2017
Rapport
    84 %
2. kvartal 2017 
Rapport
    77 %
1. kvartal 2017 
Rapport
    84 %
4. kvartal 2016 
Rapport
    84 %
3. kvartal 2016 
Rapport
    83 %
2. kvartal 2016 
Rapport
    82 %
1. kvartal 2016 
Rapport
    85 %
4. kvartal 2015 
Rapport
    84 %
3. kvartal 2015 
Rapport
    85 %
2. kvartal 2015 
Rapport
    83 %
1. kvartal 2015 
Rapport
    84 %
4. kvartal 2014 
Rapport
    82 %
3. kvartal 2014 
Rapport
    83 %
2. kvartal 2014 
Rapport
    80 %
1. kvartal 2014 
Rapport
    84 %
4. kvartal 2013 
Rapport
    80 %
3. kvartal 2013 
Rapport     79 %
2. kvartal 2013 
Rapport     73 %
1. kvartal 2013 og 4. kvartal 2012 Rapport     1. kvartal 2013: 74 %
4. kvartal 2012: 78 %
1. halvår 2006 - 1. halvår 2011
Rapport
  • Udvikling i antal behandlede kræftpatienter
  • tid fra henvisning modtaget på sygehus til behandling begynder 
   
2. halvår 2009 
Rapport
  • Tid fra henvisning modtaget på sygehus til start af behandling
   
2. - 4. kvartal 2008
Rapport       

 

Opdateret 17 MAJ 2024