xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Rehabilitering for ældre

Formålet med rehabilitering er at støtte svækkede ældre i selv at løse hverdagsopgaver og dermed bevare livskvaliteten. Sundhedsstyrelsen udarbejder redskaber og metoder, der kan inspirere kommunerne i arbejdet med rehabilitering.

Den 1. januar 2015 blev det lovpligtigt for de danske kommuner at tilbyde et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til de personer, der vurderes at kunne forbedre funktionsevnen og dermed nedsætte behovet for hjælp (servicelovens § 83 a).

For at støtte kommunernes arbejde med rehabilitering på ældreområdet, udarbejder Sundhedsstyrelsen løbende evalueringer af puljeprojekter, metoder og redskaber og faciliterer vidensdeling mellem kommunerne.

Frem mod 2023 arbejder Sundhedsstyrelsen på at udvikle en række nye metoder og redskaber omkring rehabiliteringsforløb på ældreområdet i initiativet: Virksom rehabilitering for ældre.

I samme periode afholdes der netværksmøder for medarbejdere og ledere i kommunerne, der arbejder med rehabiliteringsforløb på ældreområdet. Møderne afholdes 1-2 gange om rådet.

Læs mere om netværksmøderne

Læs mere om initiativet: Virksom rehabilitering for ældre

Internationalt findes en række definitioner af rehabilitering. I Danmark anvendes almindeligvis definitionen fra Rehabiliteringsforum Danmark’s Hvidbog om rehabilitering fra 2022:

  • Rehabilitering er målrettet personer, som oplever eller er i risiko for at opleve begrænsninger i deres fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsevne og dermed i hverdagslivet. Formålet med rehabilitering er at muliggøre et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet. Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem en person, pårørende, professionelle og andre relevante parter. Rehabiliteringsindsatser er målrettede, sammenhængende og vidensbaserede med udgangspunkt i personens perspektiver og hele livssituation

Kilder
1 Rehabiliteringsforum Danmark (2022): Hvidbog om rehabilitering


Opdateret 11 JUL 2022