xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Rehabilitering for ældre

Formålet med rehabilitering er at støtte svækkede ældre i så vidt muligt selv at løse hverdagsopgaver og dermed bevare livskvaliteten. Sundhedsstyrelsen udarbejder redskaber og metoder, der kan inspirere kommunerne i arbejdet med rehabilitering.

Den 1. januar 2015 blev det lovpligtigt for de danske kommuner at tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til de personer, der vurderes at kunne forbedre funktionsevnen og dermed nedsætte behovet for hjælp (servicelovens § 83 a).

Internationalt findes en række definitioner af rehabilitering. I Danmark er de to hyppigst anvendte definitioner af rehabilitering1:

  • ”En målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at den ældre, som har eller er i risiko for ar få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på den ældres hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats2
  • ”En række indsatser, der støtter det enkelte menneske, som har eller er i risiko for at få nedsat funktionsevne, i at opnå og vedligeholde bedst mulig funktionsevne, herunder at fungere i samspil med det omgivende samfund3

Servicelovens § 83 a

Ifølge servicelovens § 83 a skal rehabiliteringsforløb være korterevarende og tidsafgrænsede, helhedsorienterede og tværfaglige, samt bygge på individuelle mål formuleret i et samarbejde mellem borger og fagpersoner. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov. Er der under rehabiliteringsforløbet behov for at ændre i målene, skal dette ske i samarbejde med borgeren. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgeren den nødvendige hjælp og støtte under rehabiliteringsforløbet med henblik på at nå de fastsatte mål. Hjælpen og støtten skal løbende tilpasses udviklingen i modtagerens funktionsevne servicelovens § 83 a).

Kilder

1Håndbog i Rehabiliteringsforløb på ældreområdet, Sundhedsstyrelsen; 2016

2Marselisborgcentret (2004): Hvidbog om rehabilitering

3www.marselisborgcentret.dk/forskning-udvikling/rehabilitering/rehabiliteringsdefinitioner

Opdateret 16 NOV 2021