xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

MERS og SARS

MERS-Coronavirus eller SARS er undertyper af coronavirus, som er en familie af RNA-virus, som findes i fugle og pattedyr. Der findes flere grupper coronavirus, hvoraf de fleste er ufarlige og en almindelig årsag til forkølelse og luftvejsinfektioner.

En særlig variant af coronavirus gav anledning til SARS-epidemien i 2003. I 2012 og 2013 blev der påvist en ny type coronavirus kaldet MERS-Coronavirus eller MERS-CoV.

Information om MERS og SARS

Typer af coronavirus

Der findes flere grupper af coronavirus (CoV). De mest almindelige coronavirus er årsag til forkølelse og milde luftvejsinfektioner, og de fleste mennesker vil blive smittet med almindelige typer af coronavirus en eller flere gange i løbet deres livstid.

SARS-CoV (2003)

Den coronavirus, der gav anledning til SARS-epidemien i 2003, var en særlig variant. SARS-CoV (Svær Akut Respiratorisk Syndrom) blev først påvist i Kina i 2002. SARS smittede fra person til person og medførte et verdensudbrud med i alt ca. 8.000 tilfælde, herunder ca. 800 dødsfald i perioden 2002-2003. Siden 2004 har der ikke været rapporteret flere tilfælde af SARS-CoV-infektion.

Der har ikke været tilfælde af SARS i Danmark.

MERS-CoV (2012)

I 2012 blev der påvist en type coronavirus, der blev benævnt MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus). MERS-CoV tilhører samme gruppe som SARS-CoV, men er genetisk forskellig fra denne.

Smitte

Smitte sker hovedsageligt ved direkte kontakt eller ved dråber, der spredes ved nys eller hoste. Der er fundet coronavirus i afføring, og smitte fra afføring er derfor også muligt. God håndhygiejne er væsentlig for at hindre spredning af smitte.

Infektion med MERS-CoV ses hovedsageligt blandt personer, der enten bor eller har opholdt sig på Den Arabiske Halvø; men der er også set tilfælde i Egypten, Jordan, Iran, Libanon og enkelte tilfælde i flere andre lande.

Der er ikke diagnosticeret tilfælde i Danmark. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ikke er risiko for smittespredning inden for landets grænser, da det robuste danske sundhedsvæsen vil være i stand til at håndtere eventuelle enkelte tilfælde og forhindre yderligere smitte.

Smittekilden til sygdommen er fortsat ukendt. Kameler (dromedarer) er formodede bærere af MERS-CoV og medvirker formodentlig i smittekæden. MERS-CoV smitter fra person til person, og størstedelen af smittede er smittet af andre personer, hovedsageligt på hospitaler, eller af tætte familiemedlemmer. Siden 2012 er der på verdensplan konstateret mere end to tusind tilfælde af MERS-CoV-infektion. Ca. 35 pct. af de ramte dør af sygdommen, og hovedparten af de alvorligste tilfælde er set hos patienter, som i forvejen har kronisk sygdom.

Sundhedsstyrelsen opfordrer danske rejsende til Den Arabiske Halvø, nærliggende lande eller øvrige lande med smittespredning til at være ekstra opmærksomme på sygdom forårsaget af MERS-CoV (lande med konstaterede tilfælde fremgår af WHO’s hjemmeside). Det skal understreges, at risikoen for at blive smittet anses for meget lille. Der er ikke indført rejserestriktioner.

Symptomer

Symptomer ved MERS-CoV infektion kan variere fra ingen eller få symptomer til alvorlig betændelse i luftvejene med feber, lungebetændelse, vejrtrækningsbesvær, sepsis (blodforgiftning) og organsvigt med døden til følge.

Symptomer fra mave og tarm kan også forekomme. MERS-CoV giver især alvorlig og livstruende sygdom hos indlagte patienter, som er svækket af anden sygdom.

Forebyggelse

Generelt er god håndhygiejne væsentlig for at hindre spredning af smitte med coronavirus uanset typen. Rejsende til lande, hvor MERS-CoV er forekommet, bør desuden følge nedenstående rejseråd for at mindske smitte og sygdom:

  • Vask hænder hyppigt og grundigt med sæbe og vand
  • Sørg for god fødevarehygiejne, herunder at undgå kød som ikke er gennemstegt og upasteuriseret mælk, specielt fra kameler (dromedarer)
  • Undgå unødig kontakt med dyr, især kameler (dromedarer), og med dyrs udskillelser som for eksempel spyt og afføring
  • Undgå tæt kontakt med personer med akutte symptomer fra luftvejene (hoste og opspyt) samt med personer med diarré

Man bør kontakte læge og oplyse om rejse i udlandet, hvis man op til 14 dage efter hjemkomst får alvorlig betændelse i luftvejene (feber, med lungebetændelse og/eller vejrtrækningsbesvær) eller anden alvorlig infektionssygdom efter:

  • at man har opholdt sig på Den Arabiske Halvø, i nærliggende lande eller i andre områder med smittespredning
  • at man har haft kontakt med hospitaler i lande, hvor der er konstateret smittespredning af MERS-CoV

Behandling

Der findes ingen godkendte lægemidler til behandling af MERS-CoV eller SARS-CoV, ligesom der heller ikke findes en forebyggende vaccine. Behandlingen er derfor rettet mod symptomerne.
Opdateret 13 MAR 2020