xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Øvelse: Hvor meget fylder psykisk sygdom?

Denne øvelse sætter gang i dialog om betydningen af psykisk sygdom for selvopfattelsen og i kontakten med andre. Brugere og medarbejdere udfylder hvert sit spørgeskema. Øvelsen tager ca. 10-15 minutter.

Selvbillede

Illustration af Frits Ahlefeldt

Det har stor betydning for menneskers trivsel, hvordan man opfatter sig selv og sin livssituation. Men det spiller også en stor rolle for identitet og selvværd, hvordan andre opfatter en som person. Når man får en psykisk lidelse, viser erfaringen, at det kan have meget stor betydning for, hvordan man ser på sig selv og kontakten til andre.

Prøv at udfylde dette lille spørgeskema. Tal så med sidemanden om, hvilke oplevelser der betød mest, da du skulle afgøre, hvor det var rigtigst at sætte dit kryds?

Tidsforbrug: 10-15 minutter 

Hent spørgeskemaet til øvelsen her

Opdateret 19 SEP 2023