xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Caseøvelser

Her finder du caseøvelser indenfor fem forskellige temaer, der indeholder dilemmaer, som lægger op til fælles refleksion mellem medarbejdere og brugere.

Rednings netværk

Illustration af Frits Ahlefeldt

De forskellige cases tager udgangspunkt i virkelige hændelser fra hverdagen i socialpsykiatrien. De indeholder alle dilemmaer, som lægger op til refleksion, og som ikke har en rigtig eller forkert løsning. Det vigtigste er at leve sig ind i situationen, få gang i diskussionen og give plads til de forskellige synspunkter og erfaringer. Diskussionen kan foregå parvis eller i grupper.

Tidsforbrug: 10-15 minutter per case afhængigt af gruppestørrelse (max 6 personer).

Hent alle caseøvelserne her

Find caseøvelserne opdelt på temaer herunder:

Hent caseøvelse om Håb

Hent caseøvelse om Faglighed

Hent caseøvelse om Kultur og sprog

Hent caseøvelse om Se mennesket bag diagnosen

Hent caseøvelse om Dem og os

Opdateret 19 SEP 2023