xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Film med diskussionsoplæg

I tre korte film sætter Cindy, Michael, Kim og Trine personlige ord på deres erfaringer som henholdsvis bruger og medarbejder i socialpsykiatrien om betydningen af håb, anerkendelse og den psykiatriske diagnose.

Diskussionsoplæg

Det anbefales, at I til filmene lader jer inspirere af diskussionsoplæggene og afsætter tid til diskussion efter hver film. Formålet med filmene er, at I – brugere og medarbejdere i fællesskab - kan se filmene og sammen tage en snak om, hvad I kan blive mere opmærksomme på, hvordan og hvornår brugere kan føle sig stigmatiserede, og hvad I kan gøre for at fremme ligeværd og troen på bedring i hverdagen.

Hent diskussionsoplæg til de tre film her

Du kan også finde diskussionsoplæg til hver film nedenfor.

Filmen Håb (10:02 minutter)

Indhold: Tematiserer betydningen af håb og hvad der kan fremme eller slukke håbet.

Hent diskussionsoplægget til 'Håb' her

Filmen Anerkendelse (9:59 minutter)

Indhold: Tematiserer værdien af anerkendelse og ligeværd, og hvordan det fremmes i en relation med ulige positioner som henholdsvis medarbejder og bruger.

Hent diskussionsoplægget til 'Anerkendelse' her


Filmen Diagnose (5:24 minutter)

Indhold: Tematiserer oplevelser med diagnosens rolle og betydning.

Hent diskussionsoplægget til 'Diagnose' her

Opsamling

Lav gerne en fælles opsamling:

  • Gav det mening for jer at have denne refleksion?
  • Hvad gjorde størst indtryk på jer hver især?
  • Har jeres fælles refleksioner givet anledning til at gøre noget anderledes, fx i højere grad at tale om fordomme i forhold til psykisk sygdom og udfordringen med at undgå selvstigmatisering?
Opdateret 19 SEP 2023