xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen

For at skabe inklusion på en arbejdsplads, kan der være behov for at skabe rimelige tilpasninger for den enkelte medarbejder. Rimelige tilpasninger er ikke nødvendigvis dyre – blot sund fornuft.

Illustration af Frits Ahlefeldt

Tag hul på snakken om rimelige tilpasninger

Når en ansøger eller en medarbejder har et handicap, har du som arbejdsgiver pligt til at træffe de tilpasninger, som er hensigtsmæssige i forhold til den pågældendes konkrete behov. Det er det, man kalder rimelig tilpasning. Formålet er, at den ansatte så vidt muligt stilles i samme situation som andre medarbejdere, der ikke har et handicap.

Læs mere om kravet om rimelig tilpasning hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Mennesker med psykiske problemer har krav på lige behandling, men ikke særbehandling. (Se Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., kap. 2, §2a).

Rimelige tilpasninger er ikke nødvendigvis dyre – blot sund fornuft. Langt de fleste tilpasninger koster slet ikke noget. Desuden er der gode muligheder for økonomisk støtte i henhold til loven. At lave et par enkle og mindre tilpasninger for at holde fast på en god medarbejder og støtte denne i at kunne udføre sit job er mindre omkostningskrævende end at skulle ansætte og oplære en ny medarbejder. Det sikrer desuden, at virksomheden bevarer den viden og de kompetencer, som medarbejdere har udviklet under ansættelsen.

Første skridt på vejen, mod at finde ud af hvilke tilpasninger der eventuelt er brug for, er at tage en åben og ærlig snak. Vær ikke bange for at stille spørgsmål til en medarbejder, der er ramt af psykisk sygdom - hellere spørge for meget end for lidt. Tilpasninger bør altid aftales i fællesskab mellem leder og medarbejder og aftales med udgangspunkt i den enkelte medarbejders behov, ressourcer og kompetencer og arbejdsgiverens krav.

Ofte er det meget få hensyn og tilpasninger, der skal til, for at en medarbejder kan yde sit bedste. Det behøver ikke være så kompliceret.

Rimelige tilpasninger kan være enkle aftaler som fx:

  • Nedsat tid
  • Rammer for arbejdsopgaver
  • Mulighed for ro
  • Fleksibel arbejdstid
  • Sparring
  • Mentor i opstarten

Få mere viden, gode råd og inspiration i guiden ”Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer”

Fleksjob

Med fleksjobordningen kan du ansætte en medarbejder på nedsat tid, hvor der samtidig tages hensyn til personens arbejdsevne og skånebehov.

Fleksjobreglerne skal gøre det lettere for virksomheder at ansætte mennesker i fleksjob. Det sker ved, at du kun betaler for den reelle arbejdstid, fordi kommunen giver et økonomisk tillæg til lønnen, og så slipper du for papirarbejdet.

Cabi er et landsdækkende non-profit videnshus, som arbejder på at fremme virksomhedernes samfundsansvar og skabe plads til flere på arbejdsmarkedet. Her kan du læse mere om fleksjobordningen.

Læs mere om fleksjob på Cabi’s hjemmeside 

Hent folderen Flere skal have en fair chance på arbejdsmarkedet med rimelige tilpasninger

Opdateret 19 SEP 2023

I filmene møder du personer, som har en psykisk lidelse, og deres arbejdsgivere. De fortæller om betydningen af meningsfuld beskæftigelse, og hvad der for arbejdsgiver og medarbejder skal til for at skabe et job med rimelige tilpasninger, som gavner arbejdspladsen.

Camilla og hendes chef John

I denne film møder du Camilla, som er ambassadør i EN AF OS og arbejder i administrationen i Region Syddanmarks Psykiatri. Hun fortæller om, hvad det betyder for hende at være i beskæftigelse, og hvad hun har haft brug for af rimelige tilpasninger. Derudover møder du John, som er Camillas leder. Han fortæller om, hvad det betyder for ham som arbejdsgiver, at have Camilla ansat med rimelige tilpasninger.

Henrik

I denne film møder du Henrik, som er ambassadør i EN AF OS og medejer af et firma. Henrik fortæller om, hvad det betyder for ham at være i beskæftigelse, hvordan han har håndteret det at have psykisk sygdom og hvordan det kan påvirke ham i hans arbejde som leder. Han giver desuden en række gode råd til arbejdsgivere om, hvordan man kan støtte en medarbejder eller kollega, som har psykiske problemer.

Frank og hans chef Bjarne

I denne film møder du Frank, som er ambassadør i EN AF OS, og arbejder i Psykiatriens Hus i Region Midtjylland. Frank fortæller om, hvad det betyder for ham at have et fleksjob og være i beskæftigelse. Derudover møder du Bjarne, som er ledende sygeplejerske i Psykiatriens Hus og Franks leder. Frank og Bjarne fortæller om deres samarbejde, og hvordan en åben og ærlig dialog har hjulpet dem begge og skabt en god kultur på arbejdspladsen. Bjarne og Frank giver en række gode råd til arbejdsgivere, som skal ansætte en i fleksjob.

Maria og hendes chef Jan

I denne film møder du Maria, som tidligere har været ambassadør i EN AF OS. Hun arbejder nu med sin brugerbaggrund som pædagogisk medarbejder i psykiatrien. Maria fortæller om, hvad det betyder for hende at være i beskæftigelse, hvad hun har haft brug for af rimelige tilpasninger, og hvad der er vigtigt for hende i samarbejdet med hendes kollegaer og leder.
Derudover møder du Marias leder Jan. Han fortæller om, hvad det betyder for ham som arbejdsgiver, at have Maria ansat med rimelige tilpasninger.

Christina

I denne film møder du Christina, som er ambassadør i EN AF OS og har et fleksjob i en tømmervirksomhed, hvor hun er kontorassistent. Hun fortæller om, hvad det betyder for hende at være i beskæftigelse, hvad hun har brug for af rimelige tilpasninger og hvad der er vigtigt for hende på en arbejdsplads på baggrund af hendes psykiske lidelse.

Jacob

I denne film møder du Jacob, som er ambassadør i EN AF OS og har et fleksjob på et lager. Han fortæller om, hvad det betyder for ham at være i beskæftigelse, og hvad han har brug for at rimelige tilpasninger. Jacob giver en række gode råd til, hvordan man møder en kollega, som har psykisk sygdom, samt gode råd til en kommende arbejdsgiver om, hvordan man kan have en ansat i fleksjob.

Nicolas

I denne film møder du Nicolas, som er ambassadør i EN AF OS og peermedarbejder i psykiatrien. Nicolas fortæller om, hvad det betyder for ham at være i beskæftigelse og anvende sine egne erfaringer med psykisk sygdom til at hjælpe patienter i psykiatrien. Han giver et personligt indblik i, hvad det vil sige at arbejde som peermedarbejder i psykiatrien, og hvordan han samarbejder med sine kollegaer.