xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Psykisk lidelse på arbejdspladsen

På denne side kan du læse om, hvordan man kan skabe mere åbenhed om psykiske problemer og psykisk sygdom på arbejdspladsen med fokus på forebyggelse, fastholdelse og inklusion, samt hvordan man som leder eller kollega kan hjælpe, hvis en på arbejdspladsen får psykiske problemer. Du får også indsigt i, hvad det indebærer at ansætte en medarbejder på særlige vilkår med rimelige tilpasninger.

EN AF OS-ambassadør Jacob. Foto: Jonas Bonde

Åbenhed på arbejdspladsen

Den bedste måde, hvorpå man kan fastholde og inkludere medarbejdere, der får eller har en psykisk sygdom, er åbenhed og rummelighed. Alligevel er mange usikre på at spørge ind til en kollegas psykiske sygdom. Derfor er det vigtigt, at arbejdsgivere tager et ansvar for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor det er okay at tale om, at man har psykiske problemer. Hvor man går op i medarbejdernes trivsel og passer på hinanden.

Der er et behov for mere åbenhed om psykiske problemer og lidelser, da det er en forudsætning for at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked. Der er tre skridt til mere åbenhed om psykisk mistrivsel eller lidelse: forebyggelse, fastholdelse og inklusion.

 Min nuværende arbejdsplads har givet mig en vigtig lektie. Jeg har fundet ud af, at selv om jeg kun kan holde til at arbejde på deltid, er jeg stadig lige så vigtig som mine kolleger på fuld tid. Jeg er en del af kæden, der får maskinen til at køre, og jeg er lige så vigtig et led som alle de andre. Jeg har en plads, hvor jeg er brugbar og del af et fællesskab. Jeg kan være mig selv og hverken føle mig syg eller mindre værd. Jeg er i kontrol, jeg deltager og bidrager og får rigtig meget igen i form af anerkendelse fra både chef og kolleger."
- EN AF OS-ambassadør Jacob

EN AF OS har samlet gode råd til, hvordan man som ansat, leder eller virksomhed skaber åbenhed og tillid til at håndtere psykisk mistrivsel eller sygdom i forbindelse med de tre skridt: forebyggelse, fastholdelse og inklusion.

Råd og vejledning til åbenhed og tillid på arbejdspladsen

Ansættelse med rimelige tilpasninger

Det skønnes at 580.000 danskere lige nu lever med en psykisk sygdom. For de fleste er det forbigående. For andre er der tale om længerevarende eller tilbagevendende problemer. Psykisk sygdom kan ramme alle – også de dygtigste medarbejdere. Det betyder, at du som arbejdsgiver, leder eller mellemleder sandsynligvis vil stå i en situation, hvor du skal håndtere, at en medarbejder får eller har psykiske problemer. Derfor er der også al mulig grund til at sætte sig mere ind i, hvad du konkret kan gøre for at støtte op om medarbejdere i din virksomhed.

Hvordan skabes en rummelig arbejdsplads, og hvad vil det kræve af mig som leder at ansætte en medarbejder, der har eller har haft udfordringer med psykisk sygdom?

Første skridt på vejen, mod at finde ud af hvilke tilpasninger der eventuelt er brug for, er at tage en åben og ærlig snak om den enkelte medarbejders kompetencer, ressourcer og behov. Vær ikke bange for at stille spørgsmål til en nuværende eller kommende medarbejder, der er eller har været berørt af psykisk sygdom. Men husk at din opgave som leder er, at I sammen matcher kompetencer og arbejdsopgaver med respekt for medarbejderens forudsætninger.

For at skabe inklusion på en arbejdsplads, kan der være behov for at skabe rimelige tilpasninger for den enkelte medarbejder. Rimelige tilpasninger er ikke nødvendigvis dyre – blot sund fornuft.

Rimelige tilpasninger kan i praksis handle om:

  • Indretning af lokaler
  • Tilpasning af udstyr
  • Tilpasning af arbejdsmønstre og opgavefordeling
  • Tilpasning af adgangen til uddannelse og instruktion

Læs mere om rimelige tilpasninger og hvad det vil kræve af dig som leder og af arbejdspladsen

Få gode råd og inspiration i guiden ”Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer”

Opdateret 19 SEP 2023