xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Åbenhed på arbejdspladsen

Mere åbenhed om psykiske lidelser er en forudsætning for at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked. Der er tre skridt til mere åbenhed om psykisk mistrivsel eller sygdom: forebyggelse, fastholdelse og inklusion. På denne side finder du gode råd til hvordan man som ansat, leder eller virksomhed skaber åbenhed og tillid til at håndtere psykisk mistrivsel eller sygdom i forbindelse med de tre skridt.

Illustration af Frits Ahlefeldt

1. Forebyggelse af psykisk mistrivsel på arbejdspladsen

Et mål er at skabe en bedre forståelse, mere åbenhed og se nødvendigheden i at sætte psykisk mistrivsel på dagsorden. Aftal rammerne for at arbejde med at forebygge psykisk mistrivsel, og skab en arbejdskultur, hvor der er plads til at tale åbent om problemerne.

Det er i virkeligheden meget enkelt. Det handler om helt almindelig kontakt – menneske til menneske, kollega til kollega.

Skab åbenhed som leder

Som leder er du ikke behandler. Men det er vigtigt at vide, at mange, især mænd, ikke taler om deres psykiske mistrivsel, da de frygter, at det skader karrieren. Du kan være med til at fjerne frygten. Tal med dine ansatte og henvis til behandlingsmuligheder, hvis det er nødvendigt.

2. Fastholdelse af medarbejder med psykisk mistrivsel eller sygdom

Hvordan kan du som leder eller kollega hjælpe, hvis en på arbejdspladsen får psykiske problemer?
Vær opmærksom på, hvordan din medarbejder/kollega har det. En god kontakt kan være med til at fastholde medarbejderen og begrænse sygeperioden.

Skab et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor det er okay at tale om, at man har psykiske problemer som led i at fastholde medarbejderens tilknytning til arbejdspladsen.

Se flere gode råd til dig som leder eller kollega i bunden af siden.

3. Inklusion

Mindst 500.000 danskere lever lige nu med en psykisk sygdom. Det betyder, at du som arbejdsgiver, leder eller mellemleder sandsynligvis vil stå i en situation, hvor du skal håndtere, at en medarbejder får eller har psykiske problemer. Derfor er der også al mulig grund til at sætte sig mere ind i, hvad du konkret kan gøre for at støtte op om medarbejdere i din virksomhed.

Første skridt på vejen, mod at finde ud af hvilke tilpasninger der eventuelt er brug for, er at tage en åben og ærlig snak. Vær ikke bange for at stille spørgsmål til en nuværende eller kommende medarbejder, der er eller har været berørt af psykisk sygdom. Men husk at din opgave som leder er, at I sammen matcher kompetencer og arbejdsopgaver med respekt for medarbejderens forudsætninger.

For at skabe inklusion på en arbejdsplads, kan der være behov for at skabe rimelige tilpasninger for den enkelte medarbejder. Rimelige tilpasninger er ikke nødvendigvis dyre – blot sund fornuft.

Rimelige tilpasninger kan i praksis handle om:

  • Indretning af lokaler
  • Tilpasning af udstyr
  • Tilpasning af arbejdsmønstre og opgavefordeling
  • Tilpasning af adgangen til uddannelse og instruktion

Læs mere om rimelige tilpasninger og hvad det vil kræve af dig som leder og af arbejdspladsen

Når din medarbejder viser tegn på psykisk mistrivsel kan du...

Være åben om psykisk mistrivsel og sygdom

Hvis en kollega kan mærke, at filmen er ved at knække, er det lettere at bede om hjælp på et tidligt tidspunkt, hvis ledelsen på forhånd har meldt ud, at der vil blive taget hensyn.

Sørge for at få handling bag dine ord

Fokus på psykisk trivsel generelt er vigtigt. Medarbejdere kan lettere rumme en kollega, der har det psykisk dårligt, hvis de oplever, at der også bliver taget hensyn til, hvordan de selv trives.

Informere kollegerne

Kolleger kan være bekymrede for, om arbejdsopgaverne bliver passet. Meld åbent og klart ud om, hvilke opgaver der er aftalt, og hvilke hensyn der tages for at arbejdet kommer til at fungere. Det kan fx være kortere arbejdstid eller ændrede arbejdsopgaver. 

Aftale hvad der skal meldes ud

Aftal med medarbejderen, hvad der skal meldes ud til hvilke kolleger og samarbejdspartnere. Tag en snak med medarbejderen om, hvad han eller hun har brug for, at kollegerne ved. Husk, kolleger har ikke brug for at kende alle detaljer.

Fokusere på kompetencer og styrker hos medarbejderen

Mennesker med psykiske lidelser er ikke en anden slags mennesker, men personer med kompetencer, der på grund af en sygdom, har brug for nogle hensyn.

Tal om at tale

Kolleger kan være i tvivl om, hvordan de skal forholde sig til en kollega med psykisk sygdom. Tag snakken om, hvordan I kan tale om det, så I på den måde skaber et fælles rum for åbenhed.

Opdateret 19 SEP 2023