xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Viden om rehabilitering

Hvilke indsatser virker for de svageste ældre? Hvilke erfaringer er der gjort hos kommuner, der forsøgsvis har givet borgere mulighed for selv at vælge leverandør af rehabiliteringsforløb? Det er bare nogle af de spørgsmål, du kan finde svar på i vores rapporter, erfaringsopsamlinger og webinarer.

Her finder du udgivelser om rehabilitering på ældreområdet. Du kan for eksempel læse om forskellige kommuners erfaringer med at sætte nye projekter i gang på området, og i håndbogen kan du finde hjælp til, hvordan du organiserer og udfører forløbene. Hvis I vil styrke jeres samarbejde med private leverandører af rehabiliteringsforløb, kan I finde inspirationsmateriale til, hvordan I kan gøre det i praksis.

Udgivelserne kan være med til kvalificere og understøtte de indsatser, som du og din kommune sætter i gang omkring rehabilitering på ældreområdet.


Pejlemærker i den gode rehabiliteringsindsats

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række pejlemærker, som er værd at være opmærksom på, når I tilrettelægger rehabiliteringsforløb.

Inddrag de pårørende

Den ældres pårørende og netværk spiller en væsentlig rolle i samarbejdet om rehabilitering. Hvis den ældre har pårørende og andet netværk, kan disse bidrage med relevant information og være vigtige støtter og samarbejdspartnere. Derfor er det en god ide at inddrage dem i rehabiliteringsforløbet i det omfang, den ældre selv ønsker det.

Se videoen og bliv inspireret til, hvordan I kan inddrage pårørende i rehabiliteringsforløb.

Opdateret 12 SEP 2023