xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Trivsel

Sæt fokus på trivselsområdet, hvis I mangler inspiration til at understøtte pårørendes trivsel.

Sæt fokus på trivselsområdet, hvis I mangler inspiration til at understøtte pårørendes trivsel. Måske har I brug for at gøre informationer og arbejdsgange i jeres organisation mere forståelige og tilgængelige for pårørende. Eller I mangler inspiration til at lave målrettede tilbud til forskellige pårørende.

Inspiration

Webinar Værd at vide om pårørende - Sundhedsstyrelsen

Case: Bedre samtaler om døden

Case: Forebyggende hjemmebesøg sætter spot på pårørendes udfordringer

Refleksionsspørgsmål

Hvordan har vi fokus på pårørendes forskellige forløb, behov, vilkår og ønsker?

Har vi selv, eller kan vi henvise til tilbud målrettet forskellige pårørende? Hvordan gør vi tilbuddet synligt?

Følger vi op på pårørendesamarbejdet i borgerens overgange, fx imellem hjemmepleje og plejehjem eller mellem sygehus og egen bolig?

Har vi en online indgang, specifik funktion eller andet, hvor pårørende kan få råd og vejledning?

Brug arbejdsarket til arbejdet med redskabet på fx workshops

Opdateret 24 NOV 2023