xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Strategi

Sæt fokus på strategiområdet og få inspiration til strategiske processer og beslutninger, der kan understøtte det gode samarbejde med pårørende.

Sæt fokus på strategiområdet, og få inspiration til strategiske processer og beslutninger, der kan understøtte det gode samarbejde med pårørende. Der findes måske allerede lokale initiativer til det gode samarbejde med pårørende i jeres organisation eller kommune, men I mangler sammenhæng mellem dem. Det kan også være, at I har en central vision eller politik, men har brug for sparring til, hvordan I kan få den til at virke i hverdagen i ældreplejen.

Inspiration

Webinar: Når kommunen prioriterer pårørendesamarbejdet - Sundhedsstyrelsen

Case: Politik giver fælles afsæt og øget fokus på pårørende - Sundhedsstyrelsen

Gode råde til udarbejdelse og implementering af pårørendepolitik

Refleksionsspørgsmål

Hvordan kobler vi vores vision for pårørende til politikkerne i kommunen?

Hvordan involverer vi relevante målgrupper i kommunens vision (borgere, medarbejdere, pårørende, civilsamfundet)?

Har vi opsat konkrete mål eller handleplaner for, hvordan politikken / visionen skal virke i praksis?

Hvordan aktiverer vi pårørendesamarbejdet i hele organisationen?

Brug arbejdsarket til arbejdet med redskabet på fx workshops

Opdateret 24 NOV 2023