xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Organisation

Sæt fokus på organisationsområdet, hvis I mangler inspiration til organisering af det gode pårørendesamarbejde.

Sæt fokus på organisationsområdet, hvis I mangler inspiration til organisering af det gode pårørendesamarbejde. I har måske allerede fokus på pårørendesamarbejde, men mangler inspiration til at integrere jeres visioner og omsætte dem til konkrete forbedringer og funktioner i organisationen. Det kan også være, at I gerne vil understøtte prioritering af pårørendesamarbejdet i organiseringen af arbejdsgange på plejehjem og i hjemmeplejen.

Inspiration

Case: Pårørendesamarbejde på dagsorden i MED-udvalg

Case: Fast tilbud om supervision til medarbejdere forbedrer relationen til de pårørende

Case: Pårørendevejledning giver borgere i København støtte og hjælp til at navigere i rollen som pårørende

Case: Indflytningssamtaler sikrer trivsel og godt samarbejde med pårørende - Sundhedsstyrelsen
Refleksionsspørgsmål

Hvordan styrker vi medarbejdernes trivsel og det psykiske arbejdsmiljø med et godt pårørendesamarbejde?

Husker vi samarbejdet med pårørende, når vi gennemfører omorganiseringer, fx i forhold til selvstyrende, faste teams?

Hvordan understøtter vi prioritering af pårørendesamarbejdet i organisering af arbejdsgange på plejehjem og i hjemmepleje?

Hvordan understøtter vi de yngre medarbejdere, når samarbejdet med pårørende er
udfordrende?

Arbejder vi systematisk med pårørendesamarbejdet i omsorgs- eller dokumentationssystemet?

Brug arbejdsarket til arbejdet med redskabet på fx workshops

Opdateret 24 NOV 2023