xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Inddragelse

Sæt fokus på inddragelsesområdet, hvis I vil inddrage tidligere eller nuværende pårørendes perspektiver i udviklingen af jeres ældrepleje.

Sæt fokus på inddragelsesområdet, hvis I vil inddrage tidligere eller nuværende pårørendes perspektiver i udviklingen af jeres ældrepleje. Herunder, hvis I ønsker at arbejde systematisk med at inddrage pårørendes viden og erfaringer i den løbende vurdering af kvaliteten af plejen.

Inspiration

Case: Tidligere pårørende kan være en del af plejecenterbestyrelser - Sundhedsstyrelsen

Case: Selvbetjening i CURA giver borgere og pårørende overblik, fleksibilitet og mulighed for hurtig dialog (Under udarbejdelse)

Case: Pårørende til beboere på plejecentre i Lyngby-Taarbæk Kommune inspirerer til at skabe bedre ældreliv

Case: Brobyggere sikrer et godt pårørendesamarbejde I Gladsaxe Kommune - Sundhedsstyrelsen
Refleksionsspørgsmål

Hvilke tiltag, som sikrer inddragelse af pårørende, findes allerede i organisationen?

Hvordan implementerer vi konkret nye metoder til organisatorisk inddragelse fx brugerevalueringer, bestyrelser, bruger- og pårørenderåd eller andet?

Spørger vi pårørende, om de oplever tilfredshed med samarbejdet? Fx i forbindelse med fastlagte statussamtaler lokalt eller ved mundtligt eller skriftligt at opfordre de pårørende til at give feedback på samarbejdet (fx via nyhedsbreve eller spørgeskemaer)?

Hvordan inddrager vi pårørende i den løbende vurdering af kvaliteten i vores ældrepleje?

Brug arbejdsarket til arbejdet med redskabet på fx workshops

Opdateret 24 NOV 2023