xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Redskab til pårørendesamarbejde

Redskabet er til jer, der har brug for inspiration til at understøtte det gode samarbejde med pårørende i ældreplejen. I arbejder måske i en kommune eller i en selvejende eller privat organisation, hvor pårørendesamarbejde er en vigtig dagsorden.

Paaroerenderedskabet

Hent redskabet til det gode pårørendesamarbejde

Strategi
Sæt fokus på strategiområdet og få inspiration til strategiske processer og beslutninger, der kan understøtte det gode samarbejde med pårørende. Der findes måske allerede lokale initiativer til det gode samarbejde med pårørende i jeres organisation eller kommune, men I mangler sammenhæng mellem dem. Det kan også være, at I har en central vision eller politik, men har brug for sparring til, hvordan I kan få den til at virke i hverdagen i ældreplejen.

Organisation

Sæt fokus på organisationsområdet hvis I mangler inspiration til organisering af det gode pårørendesamarbejde. I har måske allerede fokus på pårørendesamarbejde, men mangler inspiration til at integrere jeres visioner og omsætte dem til konkrete forbedringer og funktioner i organisationen. Det kan også være, at I gerne vil understøtte prioritering af pårørendesamarbejdet i organiseringen af arbejdsgange på plejehjem og i hjemmeplejen.

Inddragelse
Sæt fokus på inddragelsesområdet, hvis I vil inddrage tidligere eller nuværende pårørendes perspektiver i udviklingen af jeres ældrepleje. Herunder, hvis I ønsker at arbejde systematisk med at inddrage pårørendes viden og erfaringer i den løbende vurdering af kvaliteten af plejen.

Kompetencer
Sæt fokus på kompetenceområdet hvis I oplever, at jeres medarbejdere efterspørger faglige kompetencer til at samarbejde med pårørende. Måske har I særlige udfordringer med omsorgstræthed eller manglende psykologisk tryghed blandt jeres medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen. Det kan også være, at I får mange klager fra pårørende, som oplever utryghed, misforståelser eller mistrivsel.

Trivsel
Sæt fokus på trivselsområdet hvis I mangler inspiration til at understøtte pårørendes trivsel. Måske har I brug for at gøre informationer og arbejdsgange i jeres organisation mere forståelige og tilgængelige for pårørende. Eller I mangler inspiration til at lave målrettede tilbud til forskellige pårørende.

Brug arbejdsarket til arbejdet med redskabet på fx workshops


Opdateret 24 NOV 2023