xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Håndbog om det gode samarbejde med pårørende

I vores håndbog, som er udviklet til dig, der arbejder i ældreplejen, kan du hente viden om og inspiration til et godt samarbejde med pårørende til ældre plejemodtagere. Find også støttematerialer, der kan hjælpe jer i gang med at bruge håndbogens metoder.

Opdateret 07 JUN 2023
Pårørendehåndbog

Synes du, at samarbejdet med pårørende indimellem er svært? Føler du, at I hos jer mangler en systematisk tilgang til at etablere og håndtere gode samarbejder med pårørende? Så er der måske hjælp at hente i vores håndbog ”Det gode samarbejde med pårørende i ældreplejen”.

Bogen indeholder

  • metoder og redskaber, der kan hjælpe jer til at træne, udvikle og styrke samarbejdet med pårørende både i hjemmeplejen og på plejehjem
  • faglig viden om pårørendes forskellige behov, og hvordan du inddrager og forventningsafstemmer med dem på forskellig vis
  • konkrete eksempler på, hvordan du som professionel kan møde og samarbejde med pårørende i hverdagen.

Håndbogen bygger på rapporter, analyser og forskning, som er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og en række andre organisationer. Den er udviklet i samarbejde med ledere fra både plejehjem og hjemmepleje, pårørende, pårørendeorganisationer samt af praksiseksperter fra Sundhedsstyrelsens Værdighedsrejsehold og Demensrejsehold.

Håndbogen 'Det gode samarbejde med pårørende i ældreplejen' er også tilgængelig som en lydbog. Der er tale om en lettere redigeret version af håndbogen. Varighed: 1 time og 25 minutter. 

Hent håndbogen

Hent håndbogen (webtilgængelig version)

Lyt til håndbogen (mp3)

Du har også mulighed for at finde lydbogen, der hvor du lytter til podcasts.