xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Implementerings- og læringsforløb i ældreplejen

Sundhedsstyrelsen tilbyder gratis implementerings- og læringsforløb til alle kommuner i perioden 2021–2024. Forløbene er målrettet medarbejdere og ledere i ældreplejen. Forløbene skal understøtte medarbejdere og ledere i at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen.

Tilmelding og informationsmøder

Tilmelding sker på vegne af hele kommunen og skal koordineres mellem kommunale, private og selvejende enheder.

Der er plads til 25 personer på hvert undervisningsforløb, der som udgangspunkt består af fem personer fra fem forskellige enheder.

Afhængigt af kommunens størrelse kan I gennemføre flere forløb.

Tilmeld jer forløb i efteråret 2024

Tilmeld jer implementerings- og læringsforløb

Tildeling af forløb sker efter først-til-mølle-princippet.

Sundhedsstyrelsen sender en mail, efter tilmeldingsfristen, om, hvornår I kan gennemføre jeres forløb. I bliver tildelt et specifikt halvår, hvor forløbet skal afvikles. I har mulighed for at prioritere jeres valg.

Om implementerings- og læringsforløb

Det er en kompleks faglig opgave at forebygge og håndtere voldsomme episoder og uforståelig adfærd i ældreplejen. Det kræver en særlig viden og stiller store krav til medarbejdernes sundheds- og socialfaglige kompetencer.

Implementerings- og læringsforløbene skal styrke arbejdet med en sammenhængende indsats, hvor borgernes trivsel og tryghed og de ansattes arbejdsmiljø kobles tættere sammen og integreres i hverdagen.

Forløbene tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Anbefalinger og inspiration til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd  og skal hjælpe den kommunale ældrepleje med at omsætte anbefalingerne til praksis.

Anbefalingerne tager udgangspunkt i dobbeltperspektivet, der har fokus på at skabe trivsel og tryghed for både borgere og medarbejdere for at lykkes med at forebygge og håndtere voldsomme episoder i ældreplejen.

Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Hvad får I ud af forløbet?

Gennem deltagelse i implementerings- og læringsforløbene får I viden og metoder til at:

  • Styrke trivslen hos borgere med demens
  • Forbedre arbejdsmiljøet
  • Forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder med uforståelig adfærd
  • Implementere viden og metoder i praksis

 

Tilmeldte kommuner

Størstedelen af landets kommuner har tilmeldt sig. Se de deltagende kommuner her:

Danmarkskort over ILF-forløb 

Venteliste til flere forløb

Hvis kommunen ønsker at afvikle flere implementerings- og læringsforløb end de tildelte, kan kommunen blive skrevet på en venteliste til flere forløb. Kontakt Sundhedsstyrelsen på aed@sst.dk og få en plads på listen. Hvis der er ubesatte forløb i en periode kontaktes kommunen med tilbud om at afvikle yderligere forløb.

De ubesatte forløb tildeles efter først-til-mølle-princippet og det tilstræbes, at den samme leverandør står for undervisningen af hensyn til planlægning og samarbejde. Dette kan dog ikke garanteres.

Opdateret 05 MAR 2024